Illustrasjonsfoto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Onsdag går fristen ut for å gi innspill til regjeringens strategi for sirkulær økonomi.

Hvordan kommer man fram til et samfunn basert på en sirkulærøkonomi? Det vil det trolig bli mange synspunkter på framover. Et viktig punkt er hvor stor plass gjenvinning og resirkulering skal få, sammenholdt med gjenbruk, lang levetid på produkter, reparasjon av produkter og leie av produkter.

Bransjer som lever av at forbruket ikke stopper opp, og at produktstrømmen opprettholdes, kommer til å følge nøye med på utviklingen. Fra miljøhold er det ikke full tillit til at myndighetene vil fremme en reell sirkulærøkonomi.

Foto: Anna Dziubinska / Unsplash.

Frykter regjeringen vil grønnvaske økt forbruk

Naturvernforbundet sier dette rett ut. De sier at de frykter regjeringen vil lage en strategi som grønnvasker økt forbruk, ved å satse på gjenvinning fremfor forbruksreduksjon, gjenbruk og reparasjoner.

– Norge har et enormt forbruk av ting. Vi forbruker mest i Europa per innbygger, bare slått av Luxembourg. Da hjelper det lite at vi blir flinkere til å gjenbruke materialene. Det er mengden råmaterialer som det høye forbruket krever som skaper problemene. Dessverre har vi sett få signaler fra regjeringen om at de ønsker å kutte i vårt forbruk, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

– Alt forbruk har en miljøkostnad, i form av klimagassutslipp, forurensning eller å fjerne natur til fordel for plantasjer. I nesten alle tilfeller er det beste for miljøet å ha færre ting og bruke de lenge før de går til gjenbruk, sier Lundberg.

Naturvernforbundet mener dette synet er kontroversielt, og viser eksempelvis til at NHO trakk seg fra arbeidet med en rapport om hvordan Norge kan bli mer sirkulært, samme dag som lanseringen.

Norge er elendige på gjenbruk

I slutten av august ble rapporten Circularity Gap Report Norway lagt fram. Den viste at Norge er elendige på kretsløpsøkonomi. Hele 97,6 % av alt vi kjøper og forbruker her i landet, blir ikke brukt på ny. Og forbruket vårt er høyt: Vi forbruker 44,3 tonn per person, rundt tre ganger så mye som den gjennomsnittlige europeeren. Dersom alle skulle levd som oss, ville vi trengt ressurser tilsvarende 3,5 jordkloder.

– Må bli mer lønnsomt å leve av reparasjon og vedlikehold

Å redusere det totale ressursforbruket er et viktigere mål enn gjenbruk, selv om det er en viktig del av sirkulærøkonomien, fremholder Naturvernforbundet. For å få til reduksjon av forbruket foreslår Naturvernforbundet flere tiltak.

– Det må bli enklere og mer lønnsomt å leve av reparasjon, vedlikehold og gjenbruk. Dette er tjenester som blir avgjørende for at vi skal kunne ha færre ting, og bruke dem lenger. Helt konkret har vi, og mange andre, foreslått momsfritak på reparasjoner og for selskaper som legger til rette for at ting blir brukt mye gjennom utleie og bruktkjøp. Vi har også foreslått strengere krav til produsenter om at produkter må ha en viss kvalitet og at de skal være mulige å reparere. I dag er det lovlig og lønnsomt å bevisst gjøre produkter umulige å reparere, sier Silje Ask Lundberg.

Hun er glad for at EU har fått gjennom produktkrav for å redusere miljøbelastningen til enkelte typer hvitevarer.

– De varsler at flere produktkategorier vil få krav i framtiden. Det vil kunne komme krav om at produktene skal kunne kan repareres og tas fra hverandre, og at reservedeler skal være tilgjengelige. Disse kravene vil måtte innføres i Norge fordi vi er medlem av EØS, sier Silje Ask Lundberg.


 

- Annonse -