Anne Larigauderie, IPBES-direktør. Foto: Wrestlemanania-fever / Wikimedia Commons CC-lisens.

I går la FNs naturpanel, IPBES, ut en melding på sine nettsider der det refereres til «rapporter i mediene» om at organet er nominert til årets Nobels fredpris.

– Skulle dette være riktig vil en slik nominasjon alene skyldes utrettelig arbeid de siste seks årene, av tusenvis av eksperter som har bidratt med sin tid til IPBES, heter det i meldingen som er undertegnet av direktør Anne Larigauderie (bildet).

Ifølge Süddeutsche Zeitung er det den tyske miljøvernministeren Svenja Schultze som har nominert IPBES til årets nobelpris.

IPBES er akronym for Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Organet ble stiftet i 2012, og gjennomførte sin første sesjon i 2013. Unesco var sterkt involvert i opprettelsen av IPBES, som er bygget opp etter modell av FNs klimapanel, IPCC, som ble etablert i 1988.

Oppdraget er å legge til rette for at arbeidet mot tapet av biologisk mangfold, arter og økosystemer, leder til konkrete resultater.

FNs klimapanel fikk Nobels fredspris i 2007, sammen med Al Gore.

Kommet mer fram i lyset

Lenge stod IPBES også i skyggen av FNs klimapanel, ettersom problemene knyttet til globale klimaendringer år for år har kapret de store overskriftene, der stadig forverring av klimascenariene har blitt rapportert.

I løpet av de siste tre-fire årene har imidlertid IPBES, eller FNs naturpanel, kommet mer og mer fram i lyset fordi den pågående naturkrisen, parallellt med klimakrisen, anses som minst like alvorlig for menneskeheten som det klimakrisen gjør. Ikke minst er problemer knyttet til kombinerte skader på klima og natur, stadig mer omtalt. Tap av biologisk mangfold, og uante dominoeffekter av utryddelse av arter, blir vurdert som en svært alvorlig trussel for kloden.

Generalsekretær i Sabima, Christian Steel. Foto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Christian Steel: – Overrasket, men på høy tid

Christian Steel, generalsekretær i Sabima, paraplyorganisasjonen for de biologiske foreningene i Norge, var ukjent med opplysningene om et mulig fredspriskandidatur.

– Jeg er litt overrasket. Men det er i så fall på høy tid – at tap av natur og biologisk mangfold kommer høyere opp på agendaen. Vi så jo i går at Erna Solberg sammen med 64 andre statsledere var med på å signere en forpliktelse om at man skal reversere tapet av biomangfold innen 2030. Det er jo en stor hendelse, men det får ikke mye omtale i mediene, sier han til Naturpress.

– annonse –

FNs høynivåmøte om biomangfold, i regi av nettopp IPBES, holdes i dag, onsdag.

Steel mener IPBES har vært sentral i å legge grunnlaget for en forståelse av naturkrisen, og at dette kan knyttes opp til fredsbegrepet.

– Livsvilkårene til 1,3 milliarder mennesker er truet av tapet av natur, så slik sett er dette en trussel mot fred og sikkerhet. Ødeleggelsene av natur rammer de fattigste blant oss.

Naturtap har enorme kostnader

At skadepotensialet er enormt, er IPBES egne tall en god dokumentasjon på.

– De viser at ødelagt natur koster 10 % av hele den globale økonomien, sier Christian Steel.

– Hva ville det bety om IPBES fikk Nobels fredspris?

– Det ville være veldig verdifullt. Naturtap er veldig underkommunisert, selv om vi lyttes mer til nå. Vi trenger mer enn å «bare» føle tristhet over at gorilla og neshorn står i fare for å utryddes. Vi må få en følelse av dette er akutt, understreker Steel.


 

 

- Annonse -
Vil du annonsere her?