Illustrasjonsfoto: Pixabay.

Hold Norge Rent gir både ris og ros til regjeringen for innholdet i statsbudsjettet for 2021.

«Statsbudsjettet for 2021 inneholder flere gode virkemidler for å bekjempe forsøplingen i Norge, men mangler en helhetlig strategi mot forsøpling som kan knytte tiltakene sammen og styrke arbeidet over tid», skriver organisasjonen i en kommentar på egne nettsider.

– Må adressere mer enn plast

At det er plast som er det største forsøplingsproblemet både i Norge og globalt, er udiskutabelt, ifølge HNR, men det understrekes at en helhelhetlig strategi mot forsøpling må adressere mer enn plast.

Her ramser organisasjonen opp forsøpling fra drikkebokser, bambusbestikk, engangsgriller, munnbind og elsparkesykler. Det pekes også på veiforsøpling, villfyllinger, ulovlig håndtering av hageavfall og ulovlig dumping av avfall fra bygg- og anleggsbransjen.

Fornøyd med at plast skal inn sirkulær strategi

Hold Norge Rent er glad for at Regjeringen skal legge frem en revidert plaststrategi som skal omfatte livsløpet til et plastprodukt, og retningslinjer for hvordan Norge skal jobbe nasjonalt og internasjonalt. Det er også positivt at plaststrategien skal inngå i en ny strategi for sirkulær økonomi, mener organisasjonen.

Hold Norge Rent sier seg likedan svært fornøyd med at tilskuddsordningen til opprydding av marint avfall og forebyggende arbeid videreføres, men mener det er en stor svakhet at tilskuddsordningen kun omfatter marint avfall.

Hold Norge Rent foreslår at ordningen utvides til å inkludere opprydding av eierløst avfall som ikke er tilknyttet marine områder:

«Vi må sikre at frivillige kan levere innsamlet søppel gratis på sin gjenvinningsstasjon, også når de rydder i skogen eller langs jordet».


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?