Karoline Andaur, leder i WWF. Foto: ©Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond.

Stortinget behandlet i dag en hastesak, fremmet av Senterpartiet og FrP.

De to partiene ønsker å blokkere det som Senterpartiet kaller en «snikutvidelse av ulvesonen». Det handler om å oppheve den såkalte buffersonen som verner den genetisk viktige Elgå-ulven i Rendalen.

– Her har politikerne misforstått helt, sier Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Den midlertidige buffersonen er ikke en utvidelse av ulvesonen, hevder organisasjonen. Rovviltnemndene har selv vedtatt å skjerme enkelte områder utenfor ulvesona fra lisensfelling for å sikre at den genetisk viktige Elgå-ulven ikke blir skutt, påpeker WWF i en pressemelding.

– Respektløs og udemokratisk forvaltning

WWF viser til at også Senterpartiet hittil har vært tydelige på at rovviltnemndenes vedtak ikke skal overprøves. Med dette forslaget framstår det imidlertid som om Senterpartiet har gjort en helomvending, mener WWF.

– Mens regjeringen har opprettholdt nemndenes vedtak, fremmer Senterpartiet nå et forslag for Stortinget som vil fullstendig overkjøre rovviltnemndene. Det å lytte til rovviltnemndene kun når de er enige med Senterpartiet er en måte å drive forvaltning på som er respektløs, udemokratisk og som kun bidrar til å drive opp konflikten, sier Karoline Andaur.

– Med dette forslaget bryter Senterpartiet rovdyrforliket. Dersom forslaget får flertall i Stortinget, står rovdyrforliket i fare for å ryke, sier Karoline Andaur.

WWF mener rovviltnemndenes vedtak er i tråd med lovverket, og også i tråd med avtalen Norge har med Sverige om å ivareta genetisk viktige individer for å sikre en mer levedyktig bestand av ulv i Skandinavia.

– Viser hvor viktig det er med Høyesterettsbehandling

WWF legger til grunn at rovviltnemndene vet at Elgå-ulven er viktig for den sør-skandinaviske bestanden. Hvis denne ulven felles kan konsekvensen bli at Norge trenger langt flere ulv for å sikre levedyktigheten i bestanden, påpeker organisasjonen.

– Dagens stortingsdebatt og forslaget fra Senterpartiet viser hvor viktig det er å få en rettsavklaring fra Høyesterett om norsk rovdyrforvaltning, sier Karoline Andaur.

Naturpress har kontaktet Senterpartiet fredag ettermiddag for å få en kommentar til WWFs utspill, men partiet ønsket ikke å kommentere saken videre.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?