Ill.foto: Fra Johan Sverdrup/Equinor. Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor.

American Petroleum Institute var tidligere blant annet i mot at USA undertegnet Parisavtalen. Fossillobbyorganisasjonens holdninger ble for mye for det franske oljeselskapet Total, som nå melder seg ut.

API har en historikk både med klimafornektelse og med pynt av ubehagelige virkelighetsbilder. Allerede på 1950- og 60-tallet forsøkte organisasjonen, ifølge nettstedet Climate Investigations, å underspille et stort smog-problem i Los Angeles. Det gjorde de ved å leie inn egne forskere som skulle vanne ut informasjonen fra smogkontrollører, samtidig som de hevdet at det ville bli for kostbart å stoppe forurensingen.

API stod også bak organiseringen og finansieringen av kampanjen Global Climate Science Communications Plan i 1998, ifølge Climate Investigations. Her deltok også Exxon og Chevron, i tillegg til flere tenketanker som jobbet for dereguleringer og frimarked. Strategien her var å plante usikkerhet om klimaforskningen på den offentlige arenaen, og målgrupper var media, beslutningstakere og lærere.

I dag sier API at de støtter ambisjonene i Parisavtalen. De erklærer også at de ikke lenger finansierer eller støtter klimaskeptiske tenketanker.

Ifølge kampanjenettverket Behind the Logos bruker API årlig rundt 65 millioner USD (2019) på lobbyarbeid for olje og gass.

Oppgir flere grunner til utmeldingen

Total oppgir flere grunner til at de melder seg ut av API, samtidig som de gir organisasjonen anerkjennelse «for å ha bidratt til utviklingen av oljeindustrien». Men at API gir støtte til deregulering av metanutslipp fra gassindustrien, faller ikke i god jord hos Total. Ei heller at API er med i nettverket Transportation Fairness Alliance, som jobber mot subsidiering av elektriske kjøretøy. Endelig erklærer Total at API tar et annet standpunkt enn dem selv når det gjelder prinsippene for prising av karbon, går det fram av en uttalelse fra konsernsjef Pouyanné.

– Som det fremgår av vår klimaambisjon som vi offentliggjorde i mai 2020, forplikter vi oss – på en transparent måte – å forsikre oss om at de industriorganisasjonene som vi er medlem av, tar standpunkter og uttrykker seg på en måte som er i tråd med gruppen, i kampen mot klimaendringene, sier CEO i Total, Patrick Pouyanné.

Nettstedet Grist noterer seg at Totals beslutning om å melde seg ut av API føyer seg inn i rekken av noen nye grep fra enkelte aktører i olje- og gassindustrien i den senere tid. I fjor gikk både BP, Shell og Total ut med erklæringer om utslippsreduksjoner og nye klimamålsettinger.

I Norge har Equinor sagt at selskapet skal redusere de samlede klimagassutslippene fra sine opererte felt og landanlegg i Norge med 40 prosent innen 2030, 70 prosent innen 2040 og ned mot nær null utslipp innen 2050 (i produksjonen).

Equinor fortsatt medlem i API, men «tar dissens»

Equinor er ifølge APIs medlemsliste fortsatt medlem. Selskapet har sagt at de «anerkjenner viktigheten av å sikre at medlemskap i relevante bransjeorganisasjoner ikke undergraver selskapets støtte til målene i Parisavtalen». Equinor vil gjennomgå medlemskap i bransjeorganisasjoner som har en aktiv holdning til klima og energipolitikk, heter det.

– Vi vil publisere utfallet av denne gjennomgangen og eventuelle aksjoner som følge av denne i første kvartal 2020. Jeg ønsker ikke nå å spekulere i utfall av denne gjennomgangen for noen organisasjoner. Vi argumenterer i dag for vårt syn på klima og til støtte til Paris-avtalen også i API, uttalte kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i april 2019.

OPPDATERING: I Equinors gjennomgang (vi skrev i første utgave av artikkelen lørdag at denne ikke var å finne, men det gjør den) skriver selskapet at API har enkelte klimapolitiske standpunkter som ikke stemmer overens med Equinor sine. Equinor konstaterer at det i de senere årene hos API har vært et «positivt skifte som har minsket gapet», og at de har forventninger om videre utvikling i samme retning.

Equinor konkluderer med at de vil holde fast på medlemskapet i API, men at de sammen med andre medlemmer kommer til å arbeide med klima- og bærekrafttemaer i relevante komitéer og i styret i API.

«Vi har kommunisert til ledelsen i API at vi vil debattere disse temaene også i offentligheten», skriver Equinor.


- Annonse -
Vil du annonsere her?