Elgen er tilbake for fullt i Polen. Ill.foto: Unsplash.

I 2001 ble jakt på elg forbudt i Polen. Den nær utryddede bestanden har siden den gang vokst jevnt og trutt, og elgen er på vei videre vestover.

Dagens elgbestand i Polen er nå på 28 000, ifølge organisasjonen Rewilding Europe, som arbeider for å gjeninnføre opprinnelig natur i flere europeiske regioner. I 2001 var det bare 1 500 elger igjen i landet.

Elgens utbredelse går sakte videre vestover, forteller organisasjonen i en post på sine hjemmesider. Elgen har hatt spredt forekomst i Tyskland i flere år, og også i Danmark har streifdyr dukket opp. Rewilding Europe venter at den polske bestanden etterhvert vil etablere seg permanent på den vestlige siden av elva Oder, og som har et sentralt krysningspunkt.

Oder-deltaet, som er 450 000 ha stort, har blitt delvis revitalisert som naturområde, og har blant annet trukket til seg den polske elgen. I dag er det et av Europas rikeste områder hva gjelder biologisk mangfold, med stort utvalg av flora og fauna. Både elg, ulv, gaupe og europeisk bison har tilhold her.

Transportårer er likevel fortsatt trusler mot naturmangfoldet i Oder-deltaet, og utgjør hindre for dyrevandringer. Rewilding Europe jobber med å legge til rette for at området skal bli lettere å rekolonisere for dyrelivet.

Gjenoppbyggingen av elgbestanden i Polen er så langt en suksesshistorie. Men folk som bor i områdene lenger vest, og som nå får elgen som medinnbygger er ikke vant til det store dyret.

– Å få bedre kjennskap til elgens migrasjon vil gjøre at teamet vårt kan gi støtte og rådgivning til lokalsamfunnene som ligger i områdene som får naturen tilbake, sier Peter Torkler, leder for staben som jobber med Rewilding Oder Delta.

– De lever i nærheten av disse fantastiske dyrene, eller kan snart komme til å gjøre det. Det betyr at innbyggerne også kan være forberedt på å møte dem, sier Torkler.

Om lag 2/3 av den europeiske bestanden på mellom 3/4 og 1 million elger, holder til i Norge, Sverige og Finland. I Norge skytes det rundt 30 000 elger hvert år.

Illustrasjonen under viser bestandsspredningen av elg i Polen i årene 2016 til 2020.

Ill.: Rewilding Europe.

- Annonse -
Vil du annonsere her?