Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. Foto: Skjermdump.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Klimagassutslippene gikk ned 3,2 prosent til 50 millioner tonn i 2020. Dermed nådde ikke Norge målet fra klimaforliket.

I klimaforliket i 2008 fastslo Stortinget at to tredeler av utslippskuttene skulle tas nasjonalt.

For å oppfylle dette, måtte Norge ha kuttet utslippene av klimagasser til mellom 46,6 og 48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

Nå foreligger fasit. Den sier at utslippene i 2020 lå på 50 millioner tonn, det vil si 1,4 millioner tonn for høyt.

– Utrolig flaut

Naturvernforbundet mener det er «utrolig flaut» at Norge ikke nådde klimamålene for 2020.

– Klimamålet for 2020 var ikke i nærheten av nok for at Norge skulle ta sin rettferdige andel av utslippskutt i tråd med Parisavtalen. Til tross for pandemien klarer vi ikke å nå målet, og det betyr at vi må kutte utslippene mye mer og mye raskere fremover, sier leder Truls Gulowsen.

– Skandale

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener Solberg-regjeringen ikke tar klimakrisen på alvor.

– Dette er en skandale. Det er nå et faktum at Norge, med dagens sittende regjering, har gått på trynet i klimapolitikken og brutt klimamålet for 2020, sier fungerende partileder Arild Hermstad.

– Det første MDG kommer til å kreve etter valget, er derfor at vi lager en ny klimaplan for et reelt taktskifte i norsk klimapolitikk, sier han.

SVs Lars Haltbrekken mener regjeringen har sviktet.

– Ettertidens dom over den blå regjeringens klimapolitikk kommer til å være knallhard, sier han.

Laveste siden 1993

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) velger på sin side å glede seg over at utslippene fortsetter å gå nedover.

– Utslippene har gått jevnt nedover under denne regjeringen og er på sitt laveste nivå siden 1993, påpeker han.

Utslippene falt med 3,2 prosent fra 2019 til 2020. Men hovedforklaringen er ikke klimapolitikk. Tvert imot har hoveddriveren vært koronapandemien, som førte til at utslippene fra innenriks luftfart stupte med en tredel, men også store utslippskutt fra veitrafikk og annen transport.

– Nedgangen i utslipp fra veitrafikken henger nok sammen med at store deler av året var preget av hjemmekontor og reiserestriksjoner, som gjorde at vi flyttet mindre på oss, sier Trude Melby Bothner i SSB.

Utslippene fra olje- og gassutvinning gikk ned 4,4 prosent fra 2019 til 2020, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Varmt vær førte også til lavere utslipp fra oppvarming.

SSB rettet tallene sine

Statistisk sentralbyrå har samtidig rettet tall for salg av marine gassoljer og autodiesel fra 2012 til 2019. Tidligere publiserte utslippstall har dermed vært for lave innen fiske, kyst- og veitrafikk.

Utslippene for 2019 er oppjustert 2,7 prosent til 51,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Trenden er fremdeles nedadgående, men på et høyere nivå enn det man først trodde.

(©NTB)


- Annonse -