Solkraftanlegget Cuamba Solar i Mosambik. Innfelt Mark Davis, investeringsdirektør for ren energi i Norfund. Foto: Norfund.

– Kombinasjonen av at både solenergi og batterier blir stadig rimeligere, gir nye muligheter til å bygge et framtidsrettet energisystem også i noen av verdens fattigste land, sier Mark Davis, investeringsdirektør for ren energi i Norfund.

Norfund er et investeringsfond som eies og finansieres av den norske stat. Formålet er å skape jobber og forbedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling.

Solkraftprosjektet i Mosambik bygges av Globeleq, et selskap som utvikler energi over store deler av Afrika og som er eid av Norfund og deres britiske søsterfond CDC. Sammen med prosjektpartnerne Source Energia og Electricidade de Moçambique (EDM), har de nå markert starten på byggingen av Cuamba Solar, et 19MW solkraftverk som inkluderer et 2 MW (7MWh) energilagringssystem.

Solkraftverket Cuamba Solar. Illustrasjon: Norfund.

– Dette er et banebrytende prosjekt gjennom at vi for første gang inkluderer betydelig batterilagring i et solenergiprosjekt, og vi gjør det i et fattig land som Mosambik, sier Davis i Norfunds pressemelding.

Mosambik er et av verdens fattigste land, rangert som nummer 181 av 189 på Human Development Index. Kun 30% av Mosambiks innbyggere har i dag tilgang til strøm. Prosjektet skal bidra inn i en regjeringsstrategi for å gi alle landets innbyggere energitilgang innen 2030, «Energia Para Todos». Denne strategien har også fått støtte gjennom bistand fra den norske ambassaden.

– Norfund investerte sammen med norske Scatec i Mosambiks første solkraftverk Mocuba som begynte å levere strøm i 2019. Nå er vi glade for å bidra til nok en ny milepæl i utviklingen av kraftsystemet i landet gjennom denne investeringen, sier Davis.

Fra Cuamba Solar. Foto: Norfund.

– Kan bli modell for andre prosjekter

Dette prosjektet er på omtrent halve størrelsen av Mocuba. Men en betydelig forskjell er at batteriet kan gi strøm i omtrent fire timer. Det gir mye mer fleksibilitet og kan bidra til strømforsyningen også når solen ikke skinner, slår Norfund fast.

– Sol- og vindkraft har blitt konkurransedyktig også i fattige land, men det er en utfordring å integrere slike ustabile energikilder i nett som ofte er svært svake. Lagring bidrar til å gjøre dette enklere, og dette er et prosjekt som vil kunne være en modell for lignende prosjekter, sier Davis. 

Prosjektet ligger i Tetereane-distriktet i byen Cuamba, i Niassa-provinsen, 550 km vest for kystbyen Nacala. På 80-tallet ble utbygging av et mindre vannkraftverk i området støttet med norsk gavebistand. Ifølge Norfund lykkes man nå med å gjøre investeringer på mer kommersielle vilkår, men det inkluderer også noe gavebistand fra PIDG’s Viability Gap Funding og CDC Plus. Solkraftverket har også dratt nytte av teknisk rådgivning finansiert av den norske ambassaden, blir det opplyst.

– Det har vært en mangel på gode energiprosjekter i Afrika, og Norfund har gått inn som eier i Globeleq nettopp for å kunne drive fram utviklingen av flere prosjekter fra en tidlig fase, sier Davis.

Globeleq og Source Energia utvikler også et av de første vindprosjektene i Mosambik, nær byen Namaacha 40 km vest for Maputo. I tillegg har Globeleq nylig prekvalifisert seg til å konkurrere om Dondo-solenergiprosjektet på 40 MWp i Sofala-provinsen.

Strømmen vil bli solgt gjennom en 25-års kraftavtale. Det vil ta omtrent 12 måneder å gjøre prosjektet ferdig, og det trengs rundt 100 arbeidere hvorav mange vil bli ansatt fra lokalsamfunnet, heter det i meldingen.

– Må syvdoble fornybarinvesteringene

Norfund opplyser at antallet mennesker i Afrika som er uten tilgang på energi økte for første gang på flere år i fjor – til mer enn 590 millioner, en økning på 13 millioner mennesker.

Investeringene i fornybar energi i utviklingsland må syvdobles for å nå klimamålene, påpeker Norfund og viser til rapport fra IEA.

– Tilgang på energi er avgjørende for å utvikle næringsliv, helse, utdanning og bedre levestandard. Norfund vil i tiden framover trappe ytterligere opp våre investeringer i fornybar energi gjennom å reinvestere kapital frigjort fra salget av SN Power, sier Davis.

2020 investerte Norfund 1,6 milliarder kroner i nye energiprosjekter i utviklingsland, og 1,8 millioner nye mennesker fikk tilgang til energi fra selskapene i Norfunds portefølje.


- Annonse -