Dag Hareide er initiativtaker til oppropet. Foto: GAD-CC / Kjetil Aasmundsson.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Et opprop skrevet av tre seniorer i naturforskning og naturvern har fått tilslutning fra de fem største naturvernorganisasjonene i Norge.

De krever stans i naturtapet, og peker på at noen partier er klart bedre enn andre, heter det i pressemeldingen som er sendt ut onsdag.

Oppropet er skrevet av naturvernveteran Dag Hareide og biologene Anne Sverdrup-Thygeson og Dag O. Hessen, og er publisert i Aftenposten. Det er underskrevet av organisasjonene Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, Sabima og WWF Verdens naturfond.

I oppropet pekes det på fakta om massedød blant populasjoner av ville dyr og planter, ødeleggelse av landskap og en fare for at en million arter kan dø ut.

Nordmenn er bekymret

En fersk undersøkelse gjort av Opinion for WWF viser at tre av fire nordmenn sier de er bekymret for naturtap – like mange som for klimakrisen. 70 prosent mener politiske partiene må gjøre mye mer for å stoppe ødeleggelse av natur, skriver WWF.

– Dette står i kontrast til hvor lite dette spørsmålet er framme i valgkampen. Mange steder i landet er naturopprør på gang, sier Dag Hareide, initiativtager til oppropet.

Den klart viktigste årsaken til naturtapet er at menneskene breier seg, påpeker underskriverne. Det vises til at mennesker i sterk grad har endret tre firedeler av landjordas areal med fysiske inngrep, og invadert andre arters leveområder.

Ber om nasjonal plan

Oppropet ber om en nasjonal plan for arealnøytralitet: ikke mer inngrep i natur, og om det skjer må det kompenseres ved at ødelagt natur restaureres. Naturtap er like akutt og alvorlig som klimakrisen, heter det i oppropet, som viser til at de to krisene henger sammen.

– Når vi ødelegger natur og reduserer artsmangfoldet, klarer ikke havet, jordsmonnet og naturskogen å ta opp like mye klimagasser. Samtidig vil økte klimagasser gi mer naturtap, heter det i teksten.

Oppropet viser til at det er store forskjeller i naturpolitikken blant partiene som stiller til valg. I en rangering av partier gjort av Naturvernforbundet deler partiene seg i tre grupper: Best er SV, MDG, Rødt og Venstre. I midten er KrF og Arbeiderpartiet. Dårligst er Senterpartiet, Høyre og FrP.


Når du først er her: Naturpress har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer og bedre miljøjournalistikk. DU får tilgang til alt innhold (+sakene).

- Annonse -