Ill.foto: Pixabay.

Den ideelle organisasjonen Motvind Norge vokste fram av sterk motstand mot vindkraftutbygging i distriktene – og har de siste årene preget nyhetsbildet med synlige aksjoner og intensiv lobbyvirksomhet.

På kort tid er frustrasjonen over at myndighetene tillater etablering av ruvende vindkraftanlegg blitt en fellesnevner for både hytteeiere som ser utsikten bli ødelagt og idealister med bekymring for dyre- og fugleliv.

Vindkraftmotstanden i Norge er tidvis preget av hets og hard retorikk, der aksjonistenes krav om folkelig medbestemmelse av enkelte parres med referanser til andre verdenskrig eller negative beskrivelser av politikere som «landssvikere».

Med bruk av norske flagg, henvisninger til grunnloven og motstand mot internasjonale selskaper, har ikke bevegelsen bare tiltrukket seg «tradisjonelle» naturvernere og støttespillere med ståsted på den politiske venstresida, men også enkeltpersoner eller partier langt ute i motsatt ende av skalaen.

Bevegelsen er i tillegg rammet av en rekke interne konflikter – som i valgkampen har tilspisset seg ytterligere.

Alliansen-kandidat ble invitert til miljøvernernes vindkraft-debatt

Da Motvind Norge og Motvind Sørvest arrangerte «camp» på Buheii i Kvinesdal i protest mot et påbegynt vindkraftanlegg i området 6.-8. august i år, sto utspørring av lokale stortingskandidater på programmet.

Blant de inviterte var Alliansens listetopp i Agder-fylkene, Glenn Ager-Wick:

Skjermdump fra Motvind Sørvests Twitter-konto.

Under mottoet «Norge først» er Alliansen i dag en del av det høyreekstreme miljøet i Norge. Flere av partiets stortingskandidater har tette bånd til den voldsfremmende nynazist-organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen eller andre rasistiske miljøer (Glenn Ager-Wick er ikke blant disse kandidatene).

Partileder Hans Jørgen Lysglimt Johansen uttalte nylig at mye av det 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik skrev i sitt manifest er «korrekt». Over tid har Lysglimt Johansen fremmet fantasier om statskupp, oppfordret «patrioter i Norge» til å gjøre seg klare for revolusjon og delt antisemittiske konspirasjonsteorier om «globalistiske jøder».

Med et mantra om å «ta tilbake norsk selvstyre», har Alliansen fram mot valget henvendt seg til deltakere i protestbevegelser der kamp mot politiske eliter eller overnasjonale krefter er viktige ingredienser. Partiet har forsøkt å profitere på bompengemotstand, vaksineskepsis og enkeltes misnøye med myndighetenes smitteverntiltak under koronapandemien – men også engasjert seg i vindkraftsaken.

Nå har flere etablerte vindkraftmotstandere reagert kraftig på at det ytterliggående mikropartiet ble invitert og var til stede i det omtalte politikerpanelet på Buheii for få uker siden.

Mener styret må være «klinkende klare» på at Alliansen er uvelkomne

Styret i den lille organisasjonen La Naturen Leve har nylig skrevet et åpent brev til Motvind Norge og Motvind Sørvest der de ber om at «alle former for samarbeid med Alliansen» blir avsluttet.

«Selv om vi spesialiserer oss på vindkraftmotstand, kan vi ikke være likegyldige eller nøytrale i møte med de fremmedfiendtlige holdningene som Alliansen assosieres med», heter det i brevet:

Skjermdump fra La Naturen Leves brev til Motvind Norge.

Aktivisten Jan Helge Vassbø, som deltok i etableringen av Motvind Norge og var nasjonal aksjonsleder før han havnet i konflikt med ledelsen og ble ekskludert fra hovedorganisasjonen, har trukket seg i protest fra sitt verv som styremedlem Motvind Oslo Viken.

Til Filter Nyheter sier Vassbø at han over tid har advart Motvind Norge mot at høyreradikale eller -ekstreme krefter forsøker å utnytte den energien som «frustrasjonen, sinnet og sorgen» over vindkraft og naturødeleggelse genererer.

Allerede i fjor vår var han svært negativ til at innlegg fra nettsidene Resett og Document ble delt i Facebook-grupper som da var tilknyttet organisasjonen. Vassbø tok også et oppgjør med det han mente var uakseptabel språkbruk fra enkelte aksjonister, for eksempel omtale av vindkraftutbyggere, politi eller politikere som landssvikere.

– Jeg misliker vindkraft i naturen, men jeg hater ikke vindkraft. Men jeg hater høyreekstremisme og nynazisme. Jeg kan overleve at det kommer vindkraft i dette landet, men jeg kan ikke leve med at høyreekstreme krefter får makt og innflytelse, sier Vassbø til Filter Nyheter.

– Når vi har brukt symboler som bunader og norske flagg i demonstrasjoner og markeringer, så påhviler det ledelsen i Motvind Norge et særlig ansvar å være klinkende klare på hvor grensene går. Grensene må være så tydelige at folk fra Alliansen, høyreekstreme krefter og nynazister, vet at de er fullstendig uvelkomne, fortsetter han.

Før helga publiserte Vassbø en tekst på sin egen Facebook-profil der han sammen med styremedlem Nils Herland i Motvind Oslo Viken varslet at de begge trekker seg fra styrearbeidet i protest mot «ekstremisme og økofascisme i vindkraft-kampen», samtidig som de stilte krav om Motvind Norge-ledelsens umiddelbare avgang.

Skjermdump fra Jan Helge Vassbøs Facebook-profil.

Selv om utspillet er hittil siste kapittel i en langvarig og turbulent konflikt mellom Vassbø og Motvind Norge-ledelsen, ble innholdet i anklagene tirsdag kveld denne uka tema i et styremøte i organisasjonen.

Motvind Norge-styrelederen: «Vi kommer ikke til å gjøre det igjen»

Etter det Filter Nyheter forstår, ble det i styremøtet diskutert om Motvind Norge skulle komme med et svar til kritikken mot Alliansen-invitasjonen.

Dagen etter styremøtet publiserte organisasjonen en erklæring på egne hjemmesider, der det blir presisert at Motvind Norge «tar avstand fra partier, organisasjoner eller personer som ikke forfekter demokratiets virkemidler og ikke har respekt for alle menneskers fundamentale rettigheter». Ingen partier eller kandidater er nevnt ved navn.

Til Filter Nyheter sier styreleder Eivind Salen i Motvind Norge at samtlige partier med valglister i Agder ble invitert til den aktuelle samlingen på Buheii i august.

Intensjonen var å konfrontere listekandidatene med det aksjonistene mener er flere kritikkverdige forhold rundt den halvveis utbygde Buheii Vindkraft-parken, som kontrolleres av den australske investeringsbanken Macquarie Group.

Foruten regjeringspartiene stilte samtlige partier med listekandidater til panelet, inkludert Alliansen.

– Og for å være helt ærlig, så tenkte vi ikke på det i det hele tatt, sier Salen om Alliansens tilstedeværelse – samtidig som han gir uttrykk for forundring over at dette er blitt et tema i etterkant.

I den ferske erklæringen på Motvind Norges hjemmesider, utformet av styret og publisert av Salen, blir det imidlertid beskrevet som «et problem at et av de inviterte partiene har uakseptable holdninger vi ikke vil bli assosiert med».

Samtidig vedgår styrelederen at Motvind-arrangørene nok har vært «litt naive» når invitasjonene ble sendt ut.

– Vi kommer jo ikke til å gjøre det igjen, understreker han på telefon.

Han sier at Motvind Norge forsøker å benytte både norske og samiske flagg i sine markeringer, samtidig som han tar avstand fra all sjikanerende ordbruk fra aktivister. Styrelederen stiller seg likevel uforstående til de øvrige advarslene fra Jan Helge Vassbø om at aktører fra høyreradikale eller ytterliggående miljøer blir innlemmet i vindkraft-bevegelsen.

– Jeg er jo ganske sentral i denne bevegelsen og jeg ser virkelig ikke en eneste en [av disse aktørene, red. anm.]. Det er veldig, veldig spesielle bekymringer, sier Salen.

«Har brukt vindkraftbevegelsen for å søke legitimitet og publikum»

En av dem som mener det er riktig at organisasjonen reagerer, er imidlertid leder Truls Gulowsen i Norges Naturvernforbund.

Under det kritiske innlegget på Jan Helge Vassbøs Facebook-side forrige fredag, har han gitt aktivisten honnør for å si tydelig ifra: «Takk. Det er viktig at miljøbevegelsen ikke lar seg misbruke av disse kreftene», kommenterte Gulowsen.

Etter at erklæringen fra Motvind Norge ble publisert på hjemmesidene onsdag denne uka, sier Gulowsen følgende til Filter Nyheter:

– Jeg synes det er bra at Motvind Norge tar avstand fra ytre høyre som en del av bevegelsen og som deltakere på organisasjonens arrangementer. Vi som er opptatt av motstandskamp i ulike former må passe på at vi ikke lar oss utnytte av krefter på ytre høyre som aktivt oppsøker oss for å skaffe publikum og legitimitet. For dette er helt klart en strategi fra ytre høyre som vi alle må være oppmerksomme på og vaktsomme overfor.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. Foto: Kjetil Aasmundsson.

Lederen av Naturvernforbundet mener det er helt reelt at aktører og partier fra politikkens radikale høyreside forsøker å kapitalisere på den brede vindkraftmotstanden.

– Jeg har inntrykk av at ytre høyre har brukt vindkraftbevegelsen spesielt for å søke legitimitet og publikum. Og det har vært ekstra enkelt på grunn av bevegelsens bruk av flagg og andre nasjonale symboler i kampen mot naturødeleggende vindkraft. Når slike symboler blir benyttet, må vi være ekstremt oppmerksomme på faren for å bli misbrukt, sier Gulowsen.

Naturvernforbundet i Agder var én av flere sponsorer for Buheii-samlingen der Alliansen var representert i politikerpanelet. Fylkesleder Peder Johan Pedersen skal i ettertid ha reagert overfor arrangørene:

«Kontakt til og samarbeid med partier som står for rasistiske holdninger kan bare skade og svekke fellesskapet og styrken i vårt forsvar for naturen i motstandsarbeidet mot vindkraftindustrien og dens støttespillere», heter det i en epost fra Pedersen til representantene fra Motvind Norge og Motvind Sørvest.

Truls Gulowsen sier at han har 100 prosent forankring i Naturvernforbundet for at miljøvernere må ta tydelig avstand fra ytterliggående partier og personer.

– Alliansen og de øvrige aktørene på ytre høyre deler ikke de verdiene som miljøbevegelsen står for, sier Gulowsen.

Krangler fortsatt: «Systematiske forsøk på å skade Motvind Norge»

Motvind Norge oppgir i dag på ha nær 19 200 betalende medlemmer. I november er det to år siden organisasjonen formelt sett ble etablert – og de interne konfliktene har pågått like lenge. Politikk har ikke alltid ligget til grunn.

I fjor havnet daværende generalsekretær Rune Haaland i flere konflikter med organisasjonens styre, der noen var knyttet til kontrollen av en Facebook-gruppe med nær 50 000 medlemmer.

I dag bærer den aktuelle Facebook-gruppen navnet «Motvind», men uten at den driftes av den offisielle Motvind Norge-organisasjonen. Haaland er én av flere administratorer. Parallelt har han deltatt i etableringen av en rekke foreninger i Brønnøysundregisteret med «Motvind» i navnet, selv om han for lengst er ute av organisasjonen – i det han selv beskriver som et «kupp».

Det var daværende aksjonsleder Jan Helge Vassbø som innsatte Haaland som moderator for den aktuelle Facebook-gruppen. På bakgrunn av dette ble han ekskludert fra Motvind Norge i fjor høst. Han ble også politianmeldt, men saken er henlagt.

Vassbø har likevel sittet som styremedlem i Motvind Oslo Viken, som navnet til tross er en selvstendig juridisk enhet og formelt sett uavhengig av den nasjonale hovedorganisasjonen. Per i dag er Vassbø kampanjeleder i «Klimavenner for kjernekraft».

Flere kilder Filter Nyheter har vært i kontakt med uttrykker bekymring for at vindkraftmotstanderne bruker mye energi på å krangle med hverandre.

– Det er ikke noen tvil om at vi har brukt mye ressurser på konfliktene. Men innad i Motvind Norge er ikke dette et problem i dag, påpeker nestleder John Fiskvik i Motvind Norges styre overfor Filter Nyheter.

— At vi blir forsøkt knyttet til ekstreme organisasjoner, føyer seg inn i rekken av systematiske forsøk på å skade Motvind Norge. Det har eskalert siden i fjor høst. Det har vært en ekstrem belastning i en periode hvor vi skulle brukt alle ressurser på vindkraftsaken, fortsetter han.

Fiskvik understreker at Motvind Norge er en ung organisasjon som har opplevd sterk vekst på kort tid.

– Vi ønsker å få en fastere organisering, også når det gjelder lokallag. Men vi har så mange viktige ting å henge fingrene i frem mot valget. Etter valget vil vi starte prosessen med å bygge organisasjonen, sier Fiskvik.


Dette er en artikkel hentet fra Filter Nyheter, som satser på journalistikk som går i dybden. Les mer om oss her

- Annonse -
Vil du annonsere her?