Illustrasjon av battericellefabrikken til Morrow Batteries som skal stå ferdig i 2026. FOTO: Morrow Batteries/Exyte.
- Annonse -

I en ny kartlegging anslås det hvor mange direkte arbeidsplasser ulike konkrete prosjekter innenfor havvind, hydrogen, ammoniakk og batteri skal kunne skape de neste årene.

Kartleggingen viser at over 8.000 grønne arbeidsplasser er på gang.

Agder Energi, som står bak kartleggingen, mener funnet tyder på at det er stor vilje til å satse på grønn industri i Norge. Sintef, Thema og Oslo Economics har tidligere anslått at Norge vil kunne få om lag 100.000 arbeidsplasser innenfor disse grønne næringene frem mot 2050.

– Spørsmålet er trolig ikke lenger om dette blir stort, men hvor fort det kan gå og hva som blir Norges rolle i dette bildet. Det vi nå ser konturene av, kan være den største industriutviklingen i Norge på 50 år. Men selv om det pågår mye bra, så er forutsigbare rammevilkår og satsingsviljen til det offentlige avgjørende for å øke tempoet som er nødvendig dersom vi skal nå anslagene, sier konsernsjef Steffen Syvertsen i Agder Energi.

Norsk vannkraft spås å stå i sentrum for ny grønn industriutvikling.

– Det pågår en massiv fornybarsatsing i Europa. Skal vi henge med må vi sette kraften i arbeid og utnytte de mulighetene vi har. Da kan vi skape arbeidsplasser og ny industri lokalt, basert på tung kompetanse, lang erfaring og høyteknologi. Det vil gi muligheter for norsk leverandørindustri, som er nødt til å omstille seg fra fossil til grønn energi. Gjør vi dette riktig kan vi virkelig ta steget fra oljealderen til fornybaralderen, sier Syvertsen.

Agder Energi er en av de industrielle partnerne som deltar i prosjektet Morrow Batteries. Batterifabrikken på Sørlandet skal hente strømmen sin fra norsk vannkraft.

I tillegg til å produsere batterier til 700 000 elbiler hvert år, vil fabrikken gi over 2500 arbeidsplasser, ifølge Agder Energi, som også satser på havvindproduksjon i Nordsjøen. Det skjer i et samarbeid med selskapet Vårgrønn og Green Investment Group.

LES OGSÅ


- Annonse -