Norsk Ornitologisk Forening er historie. Nå er navnet BirdLife Norge

Ill.foto: Thomas McPherson / Unsplash.

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) endrer navn til BirdLife Norge. Det er klart etter et solid flertallsvedtak på årsmøtet lørdag 9. oktober.

Siden stiftelsen i 1957 har organisasjonen hatt navnet Norsk Ornitologisk Forening. Med endringen følger man en tydelig retning internasjonalt, der mange lands ornitologiske organisasjoner tar navnet BirdLife pluss nasjonnavnet.

I Norden er det nå bare Danmark som formelt ikke har skiftet navn på denne måten, men som praktiserer med både nytt og gammelt navn.

Fellesorganisasjonen heter BirdLife International.

Bare 5 stemte i mot navneendringen, mens 46 stemte for. På forhånd hadde både fylkesavdelinger og lokallag gitt uttrykk for sine meninger.


- Annonse -