Foto: Rhododentrites / Wikipedia / CC.

For tredje år på rad har minst én amerikansk spurvefugl funnet veien til Utsira, og for andre år på rad har dette vært en ny art for landet.

Det melder BirdLife Norge, tidligere Norsk Ornitologisk Forening, i dag.

Det nye funnet gjelder arten viriskogtrost, og ble observert på Utsira i Rogaland, av Espen Helgesen og Renate Berg.

Ifølge Birdlife Norge er dette bare det femtende funnet av arten i Europa. Tidligere er det gjort funn i Sverige i 1978, og i Irland og på Azorene. De øvrige 11 observasjonene er gjort i Storbritannia.

Hør sangen her

Viriskogtrost er en art som hekker i et nokså bredt belte i det nordlige USA og sørlige Canada. Den er kjent for å variere mye i drakten etter lysforhold. Om bestanden heter det at den er livskraftig, men minkende.

Antall funn gjør fuglen til den nest sjeldneste skogtrostarten sett i Europa, etter flekkskogtrost med to funn (Island 1967 og Storbritannia 1987), opplyser BirdLife Norge. De to vanligste skogtrostene er gråkinnskogtrost med rundt 110 funn og brunkinnskogtrost med over 85 funn i Europa. 

Utsira har med dette hatt besøk av hele 8 av 10 skogtroster i Norge, fordelt på tre arter.


- Annonse -