Katten på bildet har ikke noe med den omtalte saken å gjøre. Illustrasjonsfoto: Unsplash.

En katt ble funnet med en løkke rundt halsen på Borøy ved Tvedestrand. Løkka var festet i en metallgjenstand.

Tvedestrandposten skrev først om saken. Ifølge politistasjonssjef Odd Holum har katten sannsynligvis blitt druknet. Dyrevernalliansen utlover nå en dusør på 25.000 kr for opplysninger som gjør at saken blir oppklart.

Kommunikasjonsleder og jurist i Dyrevernalliansen Live Kleveland oppfordrer dyrepolitiet i Agder til å etterforske saken.

– Dette er en god anledning for det nyetablerte dyrepolitiet i Agder til å markere seg. At vi nå har fått et dyrepoliti, skaper en forventning i samfunnet om at denne typen saker prioriteres. Vi håper politikerne tar inn over seg at dyrepolitiet trenger ressurser nok til å kunne utføre den viktige jobben de gjør på best mulig måte.

Opptil 3 års fengsel

Kleveland påpeker i pressemeldingen at det å avlive en katt på denne inhumane måten er et alvorlig brudd på dyrevelferdsloven, og viser til saken med hunden Lucas som ble druknet på tilnærmet lik måte. Den vesle hunden ble funnet druknet og festet til et betongrør under Krapfossbrua i Moss sommeren 2014. Mannen som gjorde det ble dømt til 90 dagers fengsel, noe som innebar en vesentlig straffeskjerpelse sammenlignet med tidligere praksis.

– Høyesteretts reaksjon i Lucas-saken understreker alvorligheten i denne type handlinger og nødvendigheten av oppklaring, sier Kleveland.

Strafferammen for dyremishandling er på ett års fengsel og tre år ved grove lovbrudd. Strafferammen ligger derfor på opptil tre års fengsel.

– Vi mener at dette er for lavt, men første skritt nå er å få domstolene til å øke straffenivået slik at de rammene som er blir utnyttet. Her har vi sett en positiv utvikling de siste årene, men målet er ikke nådd ennå, sier Kleveland.

Ber om tips


Kleveland oppfordrer nå folk i nærområdet til å være på vakt. Hun håper at publikum som vet noe, melder fra.

– Alle tips som kommer inn og kan ha verdi, vil bli gitt videre til dyrepolitiet. Du kan tipse anonymt, sier Kleveland.

Dyrevernalliansens dusørfond er opprettet for å hjelpe politiet å oppklare flere dyremishandlingssaker.

Publikum som har tips i saken, kan sende dem til: publikum@dyrevern.no


- Annonse -
Vil du annonsere her?