Elektrifiseringen av Johan Sverdrup-feltet har bidratt til reduserte klimagassutslipp i 2020. Foto: Equinor / CC.
- Annonse -

Endelige tall for 2020 viser en nedgang i klimagassutslippene på 3,5 prosent fra 2019, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en nedgang på 0,06 prosent fra de foreløpige tallene SSB publiserte i juli.

De oppdaterte tallene viser en nedgang fra alle utslippskildene på hovednivå. Størst nedgang er det fra olje- og gassutvinning, som slapp ut 5 prosent mindre klimagass enn i 2019. Dette til tross for 20 prosents økning i oljeproduksjonen.

– Dette har sammenheng med at det elektrifiserte oljefeltet Johan Sverdrup hadde første hele driftsår i 2020, skriver SSB, som også viser til at det var nedgang i gassproduksjonen i Norge i 2020.

En annen årsak til nedgangen er driftsstans i olje- og gassutvinning.

Pandemiår

Innen transport var det også sterk nedgang i utslipp fra lufttransporten i pandemiåret 2020. Totalt falt utslippene fra innenriks luftfart med 32 prosent fra 2019.

Pandemien bidro også til lavere produksjon av fjernvarme grunnet stengte skoler og kjøpesentre og tomme yrkesbygg.

Totalt ble det sluppet ut 49,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020. Det er fortsatt ikke i tråd med målet fra klimaforliket om å kutte til mellom 46 og 48 millioner tonn.

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) sier det er bra at utslippene går ned, men han er ikke fornøyd ennå.

– Det er bra at norske utslipp går ned. Tallene viser samtidig at vi en stor jobb foran oss med å få ned utslippene fra hele økonomien. Regjeringen har et ambisiøst mål om å kutte 55 prosent innen 2030. Vi jobber nå med nye tiltak for å få ned utslippene raskere, sier han i en kommentar til NTB.

4 prosent siden 1990

Klimagassutslippene i 2020 var 4 prosent lavere enn 1990, som er referanseåret i den internasjonale klimaavtalen, «Parisavtalen».

Den største utslippsreduksjonen fra et år til et annet var i 1991 og 2009, i underkant av 5 prosent. Sammenligner vi klimagassutslippene fra 2020 med toppåret 2007, er utslippsreduksjonen på 13 prosent. Størst nedgang har det vært i industrien.

Olje- og gassutvinning, veitrafikk og annen transport og motorredskaper har fulgt utviklingen i samfunnet med stadig økende bruk av fossile energikilder fra 1990 til 2007. Etter dette har utvikling flatet litt ut, men det er først fra 2018 SSB har sett en litt mer markant nedgang i disse utslippskildene.

(©NTB)


- Annonse -