Byrådet i Oslo sier de har sikret fullfinansiering av karbonfangst på Klemetsrud. (Foto: Fortum)

Byrådet i Oslo sier de har sikret fullfinansiering av karbonfangst på Klemetsrud etter at kommune-eide Hafslund Eco sikret seg 60 prosent av Fortum Oslo Varme.

Oppkjøpet ble kunngjort i en børsmelding tirsdag. Hafslund Eco, Infranode og HitecVision betaler til sammen 10 milliarder kroner for halvparten av Fortum Oslo Varme, som dermed verdsettes til 20 milliarder kroner.

I dag eier Oslo kommune 50 prosent av selskapet og Fortum 50 prosent. Hafslund Eco er i tillegg heleid av Oslo kommune, og som en del av transaksjonen overføres Oslo kommunes eierandel til Hafslund Eco.

Etter salget vil Hafslund Eco eie 60 prosent av fjernvarmeaktøren, mens Infranode og HitecVision vil eie 20 prosent hver.

Fullfinansiering av karbonfangst

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier avtalen sikrer fullfinansiering av karbonfangstanlegg ved fjernvarmeanlegget på Klemetsrud.

Oslo kommune og selskapene legger nå inntil 6 milliarder kroner inn i prosjektet. Staten har forpliktet seg til 3 milliarder, opplyser Johansen i en pressemelding.

Karbonfangstanlegget sto før oppkjøpet i fare ettersom EU så langt har sagt nei til å delfinansiere prosjektet.

– Vi har jobbet lenge med å finne en løsning som finansierer karbonfangst på Klemetsrud. Sammen med Hafslund Eco og våre nye partnere sørger nå Oslo kommune for at karbonfangst på Klemetsrud blir en realitet fra 2026, sier Johansen.

Stort utslipp

Fortum Oslo Varme produserer i dag 1,7 terawattimer (TWh) fjernvarme, tilsvarende rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov. Ambisjonen har vært å bygge ut til i overkant av 2 TWh.

De eier en rekke fjernvarmeanlegg i Oslo, deriblant anlegget på Klemetsrud, som har som mål å bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst (CCS).

Anlegget står i dag for 14 prosent av byens utslipp og er med det den aktøren som slipper ut mest CO2 i Oslo. Ifølge Johansen vil det fra og med 2026 fanges opp mot 400.000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer årlige utslipp fra 200.000 biler.

– Karbonfangst koster, men vi mener det er en helt nødvendig investering som må skje nå. Vi gjør det med en forventning om at regjeringen oppfyller sin del av forpliktelsene, slik at vi kan starte prosjektet fra sommeren av. Skal vi nå de globale klimamålene, trenger vi karbonfangst, sier Johansen.

Lan Marie Berg (MDG) ber regjeringen komme på banen

Miljøstiftelsen Zero beskriver nyheten om oppkjøpet som god.

– Dette er et viktig grep som sikrer karbonfangst og lagring på Oslos største punktutslipp, avfallsforbrenningen på Klemetsrud, sier ZERO-leder Sigrun Aasland.

MDG-representant Lan Marie Berg på Stortinget er også fornøyd og sier det bør bane vei for lignende prosjekter andre steder.

– I Bergen, Trondheim og andre byer i Norge jobber lokalpolitikerne også med å få til karbonfangst på sine avfallsanlegg. Ikke alle kommuner har de musklene som Oslo har. Nå må regjeringen komme på banen og forplikte seg til å støtte bygging av flere karbonfangstanlegg i Norge, sier hun.

Frp kritisk

Frp er på sin side kritisk til oppkjøpet og mener byrådslederen sender regningen for karbonfangstanlegget til Oslos strømkunder.

– Dette fremstår som et politisk styrt initiativ, og dessverre får strømkundene regningen for Arbeiderpartiets kostbare valgløfter. Det er urimelig. Hafslund Eco har tjent grovt på høye strømpriser, og byrådet misbruker selskapet til å finansiere et prosjekt som burde vært skrinlagt. Det er ekstremt kostbart og med liten miljømessig gevinst. Befolkningens strømpenger burde vært brukt til et bedre formål, sier stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen.

Byrådet foreslår at Oslo finansierer sitt bidrag med eksterne lån og ikke gjennom bykassa. Bystyret behandler saken 27. april, og oppkjøpet venter også på godkjenning fra Konkurransetilsynet.

Fortum Oslo Varme er i dag Norge største produsent av fjernvarme og produserte i fjor 36 prosent av fjernvarmen som brukes på landsbasis.


- Annonse -
Vil du annonsere her?