Foto: Vafos Pulp.

Fabrikken i Kragerø produserer ubleket cellulosemasse til papproduksjon.

Den energikrevende tørkeprosessen skal skje med elektrisk kraft fra sommeren i år, og ikke med olje som nå.

Skiftet av energikilde fjerner utslipp av 14 000 tonn CO2 årlig, noe som tilsvarer utslippene fra 7000 fossildrevne biler. Det er, som det heter i en pressemelding, flere kjøretøy enn det er i kommunen.

– Tiden med å brenne tungolje i Norge er over, sier Roar Paulsrud, administrerende direktør i Vafos Pulp. – Kundene forventer at vi er en del av det grønne skiftet med bærekraftig produksjon. Det er også viktig at vår industri bidrar til å redusere utslippene i Norge.

Massefabrikken i Kragerø produserer 80 000 tonn cellulosemasse i året.


- Annonse -
Vil du annonsere her?