Ansatte i SALT og Hold Norge Rent har brukt 2 000 arbeidstimer i felt på 296 ulike strender for å skaffe mer innsikt i marin forsøpling som miljøproblem. Foto: Hold Norge Rent.

Hvordan står det egentlig til med norske strender? En studie avslører at forsøplingen er for høy til at EU går god for oss.

Studien kalt Kvantesprang har gått i regi av SALT og Hold Norge Rent, og viste at norske strender ikke tilfredsstiller EUs anbefaling om at minst 50 prosent av strender skal ha færre enn 20 gjenstander av marin forsøpling per 100 meter.

I prosjektet har man studert mengder, sammensetning og kilder til marin forsøpling i fire norske fylker. Målet har vært å skaffe mer innsikt i marin forsøpling som miljøproblem og utvikle metoder for overvåking av problemet. Ut fra funnene i studien blir det pekt på videre veivalg for forvaltningen.

– Blir oppslagsverket

296 ulike strender i Indre Oslofjord, Agder, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark, er undersøkt, men altså uten at noen av dem tilfredsstilte EUs anbefalinger.

– Kvantesprangs sluttrapport vil være det definitive oppslagsverket for forsøpling på norske strender i lang tid. Den anbefales som sengelektyre for alle som er interessert i hvordan vi skal rydde kysten vår, sier Sjur Kvifte Nesheim som er analytiker i Handelens Miljøfond. Handelens Miljøfond har støttet prosjektet.

Mangler overvåking

I Norge har det blant andre tiltak vært praktisert frivillig opprydding av eierløs marin forsøpling i mange år. Hold Norge Rent understreker i sin pressemelding at det utvikles og gjennomføres stadig flere prosjekter som skal forebygge forsøpling. En ting som mangler er overvåking av forsøplingssituasjonen langs norskekysten.  

– Det er svært utfordrende å måle mengder av marin forsøpling på strender fordi det er en enorm variasjon i søppelakkumulering mellom strender som ligger nær hverandre. Det kreves derfor svært utbredt datainnsamling for å danne et nøyaktig bilde av forsøplingssituasjonen, sier Marthe Larsen Haarr, hovedforfatter av Kvantesprang-rapporten og forsker i SALT.


- Annonse -
Vil du annonsere her?