Verdens miljøministre møtes her i Kinshasa denne uka. Foto: Wikimedia Commons / MONUSCO/Myriam Asmani / Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.

Tap og skade og klimafinansiering er to viktige temaer som skal opp på møtet i Kinshasa.

Miljøministere fra over 50 land møtes denne uka i Kinshasa i Den demokratiske republikken Kongo til et siste internasjonalt møte før COP27 i Egypt i november.

Norges klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltar på møtet 3. og 4. oktober.

Bakteppet for møtet er verdens ekstremvær, flom, tørke, matvarepriser og energisituasjonen, skriver KLD i sin forhåndsomtale. Et krevende tema er at utslippsreduksjonene går for sakte. Norges posisjon er ifølge KLD at COP27 må bidra til å forsterke klimamålene og etablere gode samarbeidsplattformer.

Motsetninger mellom rike og fattige land

To viktige temaer som nevnes er tap og skade og klimafinansiering. At klimaendringene rammer ulikt «utfordrer samarbeidsklimaet», heter det. Norges holdning er at rike land har et spesielt ansvar i å støtte fattige land som rammes av ekstremvær, og at pengestøtten til klimatilpasning i slike land må økes raskt.

Møtet i Kinshasa varer bare to dager, men en viktig oppgave blir å diskutere klimafinansiering. Nok en gang er det løftet fra København om at rike land skal betale inn 100 mrd dollar til utviklingsland, som skal opp på bordet. Denne innsatsen er ment å dobles innen 2025.

Norge har sagt at vi skal doble den internasjonale klimafinansieringen innen 2026, det innkluderer minst en tredobling av finansieringen av klimatilpasning i fattige land, skriver KLD.


- Annonse -
Vil du annonsere her?