Hallstein Havåg, daglig leder i Miljøstiftelsen Bellona. Foto: Bellona.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Globale CO2-utslipp fra fossile kilder er ventet å øke med 1 prosent i 2022, ifølge rapport. De siste ti årene har økningen i snitt vært 0,6 prosent årlig.

Med det ligger verden an til å slippe ut 37,5 milliarder tonn CO2 i år, viser beregninger som Global Carbon Project offentliggjør fredag.

Årsaken knyttes til vekst i oljeforbruk og kullforbruk.

Dersom utslippene forblir på dette nivået, anslår forskerne at grensen på 1,5 graders oppvarming kan bli brutt allerede om ni år.

– Mange land, byer, selskaper og individer har kommet med løfter om å redusere utslippene sine. Men utslippstallene vi presenterer, er en sterk påminnelse om at til tross for alle løftene er de globale CO2-utslippene fra fossile kilder mer enn 5 prosent høyere enn i 2015 da Parisavtalen ble vedtatt, sier Glen Peters en pressemelding.

Han er forskningsleder ved Cicero Senter for klimaforskning i Oslo og del av lederteamet i Global Carbon Project.

CO2-utslippene fra olje er ventet å øke med 2,2 prosent, først og fremst på grunn av en økning i internasjonal luftfart. Oljeforbruket er fortsatt under 2019-nivå og har ennå ikke kommet helt tilbake til nivåene før koronapandemien i 2020.

Også utslippene fra kull er ventet å øke – anslagsvis med 1 prosent. Det vil i så fall overstige den forrige toppen i 2014.

Utslippsberegningene fra Global Carbon Project er basert på månedlige tall for energibruk med antakelser om hvordan utslippene trolig vil utvikle seg resten av året.

Ansvarliggjør politikerne

Daglig leder i Bellona, Hallstein Havåg, reagerer kraftig på dagens nyhet.

–CO2-utslippene i 2022 er på et rekordhøyt nivå. Global Carbon Project sin rapport viser at lav- og nullutslippsmål i 2050 ikke er godt nok. Det viktigste er å kutte utslipp nå. Bellona er møkk lei av at vi kompenserer manglende utslippskutt i dag, med mer ambisiøse målsetninger i en fjern fremtid. Det er regjeringens og Stortingets jobb å sørge for virkemidler i alle deler av økonomien, sier Havåg.

Han lanserer flere tiltak som han mener må til her i Norge, for å få raske kutt.

– Uansett om Norges formelle utslippsmål er 55 prosent kutt innen 2030, sier vitenskapen tydelig at vi og resten av verden må kutte alt vi kan i løpet av få år. For å lykkes må Norge blant annet ta et krafttak for elektrisk transport og anleggsmaskinger, og regjeringen må få Statsbygg og andre offentlige aktører til å etterspørre byggematerialer med lave utslipp. For å hjelpe europeisk industri må Norge tilby undersjøiske lagre slik at europeisk industri kan komme i gang med CO2-fangst og -lagring, sier Havåg. 

Bellona vil ha fram løsninger på klimatoppmøtet. Organisasjonen har satt opp en egen paviljong på klimatoppmøtet for å vise fram modne løsninger som kan kutte utslipp i dag.

– All teknologi og mange løsninger for å nå 2030-målet finnes i dag, vi må bare ta det i bruk, sier Havåg.

– Norge må bruke sin erfaring og kapital på å rulle ut moden teknologi nå, slik at andre land kan ta den i bruk raskt og til lavere kostnad, sier Hallstein Havåg.


- Annonse -