I olje- og gassnæringen gikk utslippene noe ned i 2022, til tross for at produksjonen økte. Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Norges utslipp av klimagasser falt med 0,8 prosent i 2022, viser endelige tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallene ble offentliggjort fredag. De viser at nedgangen er litt større enn tidligere antatt. Foreløpige beregninger tydet på at nedgangen var på 0,5 prosent.

Likevel er det langt igjen til Norges mål om å kutte en stor del av utslippene innen 2030.

– Det er langt igjen til målene selv om 6 av 8 hovedkilder viser noe reduksjon i utslipp, sier Trude Melby Bothner, seniorrådgiver i SSB.

Blant annet i olje- og gassnæringen gikk utslippene noe ned, til tross for at produksjonen økte. Likevel sto denne næringen for en firedel av Norges klimautslipp i 2022.

- Annonse -