Greenpeace i en av sine aksjoner til havs. Denne aksjonen er ikke relatert til Shell. Ill.foto: Greenpeace.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett
Erstatningskravet kan bli et av de høyeste miljøorganisasjonen har fått.

Saken er omtalt av The Guardian.

Avisen skriver at Shell avkrever Greenpeace for 2,1 millioner dollar. Dette skal reflektere tap og kostnader som oljeselskapet ble påført ved at fire aktivister fra Greenpeace bordet en Shell-plattform nord for Kanariøyene i januar måned.

Greenpeace-aktivistene satte fram krav om at Shell må slutte å bore etter olje, og begynne å betale for skadene som selskapets aktivitet påfører klimaet.

Ifølge The Guardian krever Shell at alle aksjoner mot sin infrastruktur opphører overalt i verden. Dersom dette ikke overholdes truer selskapet med at erstatningskravet kan bli satt til 8,6 millioner dollar, iberegnet eventuelle krav fra underkontraktører.

Greenpeace-tradisjon

Greenpeace har lange tradisjoner for aktivisme til havs. En stor aksjon ble gjennomført i mars 2022 da 15 aktivister fra organisasjonen forsøkte å blokkere et stort russisk tankskip i Østersjøen, SCF Baltica. Skipet frakter olje fra Russland til Belgia.

Med kajakker, gummibåter og svømmere forsøkte aktivistene å få tankskipet til å ankre opp eller snu. Med seg hadde de bannere med tekstene “Stop fuelling the war” og “Oil fuels war”.

I september 2020 gikk det ut over oljeraffineriet Preem Sverige. Greenpeace aksjonerte da mot selskapet ved å først å blokkere innseilingen til det norskeide tankskipet Grena Knutsen som kom med råolje fra norsk sokkel.

Siden klatret Greenpeace-aktivister opp i kranene i oljehavnen i Brofjorden i Lysekil, hvoretter de ble arrestert av politiet.

Greenpeace kunne notere seg for en seier i den saken, ettersom Preem Sverige besluttet å avvikle sitt ROCC-prosjekt med utvidelse av raffineriet i Lysekil.


- Annonse -