Delegater til European Grandparents for Climate samlet i Brüssel i desember. Foto: Andrew Kroglund.

Besteforeldre og godt voksne mennesker verden over, har i flere år allerede engasjert seg i kampen for klimaet. Nå forsterkes arbeidet i Europa gjennom en ny paraplyorganisasjon.

European Grandparents for Climate (EGC) ble offisielt lansert i Brussel i begynnelsen av desember. Dette er en organisasjon for europeiske nasjonale foreninger av eldre og besteforeldre. Ved oppstarten er ti nasjonale foreninger med i EGC.

– Vi har aldri vært mer bestemt enn akkurat nå. Vi har en plikt til å ta vare på alle barn jorden og vi kan ikke fortsette å ødelegge deres fremtid, sier Jan Stel, en av de to nyvalgte lederne i EGC, i en pressemelding. 

Den andre lederen, Godela von Kirchbach, legger til: – For å redde planeten må vi handle som besteforeldre nå.

EGC skal gjennom sitt nettverk utveksle informasjon, kunnskap og strategier knyttet til kampen for klimaet. Samtidig skal det aksjonspregede arbeidet fortsette over hele Europa. Landene som har foreninger inn i EGC er Østerrike, Belgia (2 foreninger), Nederland, Sveits, Danmark, Tyskland, Frankrike, Norge og Finland.

EGC skriver i sin melding at eldre borgere over hele verden er alvorlig desillusjonert over dagens klimapolitikk på alle nivåer. De ønsker derfor å bruke sin kunnskap, innsikt og erfaring til å kreve en mer aktiv klimapolitikk for å beskytte fremtidige generasjoner. EGC vil bruke sin innflytelse til å fremme en slik politikk. De første kontaktene med medlemmene i EU-parlamentet er tatt. 

– BKA skal bidra tydelig inn

Her hjemme har BKA, Besteforeldrenes klimaaksjon, vært i aktivitet helt siden 2006 og en medlemsorganisasjon siden 2012. Organisasjonen har økt medlemsmassen betydelig de siste årene, og er med det en solid trekkraft i det europeiske nettverket. Dette bekrefter generalsekretær i BKA, Andrew Kroglund, til Naturpress.

Andrew Kroglund, generalsekretær i BKA: – Vi skal bidra tydelig inn i EGC. Foto: Halfdan Wiik.

– Vi har over 7000 medlemmer, og mottar nå også statsstøtte. Vi har mye erfaring, mange faglig sterke medlemmer som vi drar veksler på, og vi har en god økonomi. Så vi ønsker å bidra tydelig inn i det nye EGC, sier Kroglund.

Han sier at selv om flere av de andre nasjonenes foreninger har færre medlemmer enn BKA, og strukturen ofte er løsere, gjør disse organisasjonene et imponerende arbeid. De er for eksempel særlig flinke til å delta i forskjellige aksjoner, ifølge Kroglund.

– Vil lobbyarbeid rettet mot politikere ble viktigere enn aksjoner i gatene framover, for klimabesteforeldre?

– Jeg tror begge deler vil leve sine liv. Det er andre strukturer nedover i Europa enn her hjemme. Politisk arbeid er det viktigste, er min personlige mening.

Samling i Oslo

– Skal dere reise mye rundt i Europa for å møtes?

– Nei, vi kommer ikke til å reise mye. Hver 6. uke har vi et større digitalt møte via Zoom. Nede på kontinentet ligger noen aktuelle byer ganske nære hverandre, så der kan man nok møtes fysisk litt oftere hvis man vil. Men i 2025 tar vi i Norge sikte på å være verter for et stort fysisk møte i Oslo. Denne samlingen legges i forkant av det norske stortingsvalget, sier Kroglund.

Det første møtet i European Grandparents for Climate er avholdt og sammenfalt med de første dagene av COP28. Andrew Kroglund trekker fram avtalen om tap og skade på konferansen, som en seier.

– COP´ene er veldig viktige møter, nesten uansett. I år har vi jo merket oss at fossilbransjen er ekstremt til stede for å fremme sine løsninger, sier Andrew Kroglund. 

Vi håper både politikere og meningmann vil merke at de eldre er en positiv kraft i det grønne skiftet

Styreleder i BKA, Linda Parr

Fikk tilbakemeldinger fra parlamentsmedlemmer i EU

Styreleder i BKA, Linda Parr, var Norges delegat da EGC ble formelt etablert i Brüssel for kort tid siden.

– Etter halvannet år med møter på zoom, var det befriende og inspirerende å møte klimakolleger fysisk. Gjennom dannelse av en formell organisasjon, har vi skapt et momentum i arbeidet for klima både på det nasjonale og det europeiske nivå. Norge får drakraft av EUs Green Deal ved at Norge er tett knyttet til EU når det gjelder klimamål og virkemidler i form av EU-direktiver, skriver Parr i en epost til Naturpress.

Artikkelen fortsetter under bildet

Fra nettsiden til EGC.

EGC-gruppen hadde korte møter med ni medlemmer av EU-parlamentet.

– Da fikk vi høre at EGC kunne bidra til å skape oppmerksomhet om hvordan jordbruket kan drives klimavennlig og hvordan den økonomiske byrden for klimatiltak kan fordeles. Dette er også sentrale spørsmål i den norske debatten. Vi har gjennom årene skaffet oss nyttige erfaringer om hvordan vi kan nå ut med klimabudskap til folk flest, og om hvordan vi kan påvirke politikere. Dette ønsker vi å dele med de andre organisasjonene, fremholder Parr.

Parr forteller at et av satsingsområdene til BKA er å arbeide for at Norge bidrar med midler og kompetanse til fornybare energiløsninger, klimatilpasning og kompensasjon for tap og skade i de fattige landene.

– Vi ønsker at dette skal være en viktig sak også i de andre europeiske landene og var glad at akkurat dette fikk plass i pressemelding etter forslag fra BKA.

– Vi håper gjennom arbeid i EGC at både politikere og meningmann vil merke at de eldre er en positiv kraft i det grønne skiftet, avslutter hun.


- Annonse -
Vil du annonsere her?