Gytis Blazevicius (NU-leder) og Frode Pleym, Greenpeace-leder, hadde grunn til å ta fram seierssmilet onsdag kveld. Foto: Privat.

Greenpeace og Natur og Ungdom vant mot staten i Oslo tingrett. Tre oljetillatelser er kjent ugyldige.

Tillatelsene til feltene Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving i Nordsjøen er kjent ugyldige av retten, og miljøorganisasjonene fikk medhold på alle punkter i saken.

Natur og Ungdom og Greenpeace vant også fram i forføyningssaken, noe som innebærer at driften på feltene i prinsippet må kunne stanses umiddelbart. Det er i alle fall kravet fra miljøorganisasjonene. Breidablikk har Equinor som operatør, og produksjonen er allerede i gang. Aker BP er operatør på Tyrving og Yggdrasil.

Søksmålet som miljøorganisasjonene vant bygger på deler av innholdet i dommen i det «store klimasøksmålet» i Høyesterett, hvor staten vant i 2020. Miljøorganisasjonene mente i den nye rettssaken at Olje- og energidepartementet brøt med plikten til å utrede forbrenningsutslipp da de godkjente planer for utbygging og drift av feltene Yggdrasil, Breidablikk og Tyrving i Nordsjøen.

Oslo tingrett mente det samme.

– Arrogant å avvise samme kveld

Et spørsmål som kommer opp med en gang er hvordan staten og operatørene reagerer på dommen. Staten har ankemulighet.

Overfor EnergiWatch sier en talsperson for Equinor at de vil forholde seg til norske myndigheters oppfølging av saken.

Energiminister Terje Aasland sier til NTB onsdag kveld at han er uenig i dommen, og at en anke skal vurderes. Statssekretær i Energidepartementet, Astrid Bergmål, gikk lengre enn som så, og uttalte på NRK Dagsrevyen at det blir produksjon på Breidablikk framover, uansett.

Hos NU-leder Gytis Blazevicius og Frode Pleym, leder i Greenpeace, er det høy stemning onsdag kveld. Men begge reagerer på de første signalene fra sine motparter.

– De bør lese denne dommen nøye, og ikke komme med slike utsagn og avgjørelser etter et kort kveldsmøte, sier Blazevicius til Naturpress.

– Dette er ugreit, sier Frode Pleym. – Det er ikke en valgfrihet for staten i dette. Det er nitrist, arrogant og nærmest absurd at departementet allerede samme kveld som dommen har falt, avviser følgene av den.

Vil følge opp eventuell trenering

Gytis Blazevicius lover at en eventuell trenering av dommen vil bli fulgt opp av NU.

– Staten følger ikke sine egne lover og vedtak, det har vi sett i Fosen-saken. Men vi kommer til å sørge for at så skjer her, sier han.

Både Pleym og Blazevicius ser fram til at forvaltningen og oljepolitikken generelt kan bli behandlet av Stortingets kontrollkomité, hvis det skulle bli slik MDG i kveld tar til orde for.

Artikkel under: Da saken startet i Oslo tingrett


- Annonse -