Olaf Halvorsen Rønning og Ellen Marie Hætta Isaksen.
Advokat Olaf Halvorsen Rønning skal forsvare blant andre Ellen Marie Hætta Isaksen i Oslo tingrett. Foto: Elden Advokatfirma / Naturpress, Kjetil Aasmundsson.

Statsadvokaten i Oslo tiltaler flere samiske ungdommer for å ha protestert mot statens menneskerettighetsbrudd i Fosen-saken.

20 samiske ungdommer og støttespillere fra Natur og Ungdom er tiltalt, og i mars skal alle møte i Oslo tingrett.

Bakgrunnen for straffesaken er deres protester i fjor vinter mot Regjeringens manglende oppfølgning av Høyesteretts dom i Fosen-saken. 

– Å straffe de samiske ungdommene og deres støttespillere vil være nok et brudd på deres menneskerettigheter – brudd på deres ytrings- og demonstrasjonsfrihet. Nasjonale minoriteter har et særlig sterkt vern for protester direkte rettet mot de ansvarlige i Regjeringen for menneskerettighetsbrudd gruppen blir utsatt for, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma, i en pressemelding. 

– Er Støre og Aasland som burde straffes

Han og hans kollega Anne Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma skal forsvare de 20 ungdommene når saken skal opp for Oslo tingrett.

En av de tiltalte er Ella Marie Hætta Isaksen. Hun sier hun føler det absurd å stå tiltalt for å ha demonstrert mot et statlig menneskerettighetsbrudd.

– Det føles jo på mange måter helt feil, da det etter min mening er Støre og Aasland som burde straffes. Det er staten som er ansvarlig for situasjonen på Fosen, mens Fosenaksjonene, etter alt å dømme, kun har bidratt til å løse den. Selv om det er med bitter smak i munnen at vi nå gjør oss klare til rettssaken, ser vi frem til å få lagt frem vår sak i retten, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

Vil gi avklaring om retten til å protestere

Advokatfirmaet Elden skriver at når denne saken kommer for domstolen vil man få avklart hvilke rammer Grunnloven og menneskerettighetene gir norske borgere til å protestere mot myndighetene.

– Det vil bero på en skjønnsmessig vurdering av blant annet bakgrunnen for demonstrasjonen og hvilke andre muligheter gruppen har til å gjøre sitt standpunkt hørt. Lovligheten og nødvendigheten av politiets inngrep mot demonstrasjonen vil også være et tema, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning.

Gytis Blaževičius, leder for Natur og Ungdom er bekymret for hvordan rettstaten Norge har behandlet en menneskerettighetsbrudd og nå aksjonistene som har kjempet for disse.

– Behandlingen i begge tilfeller har dratt ut, og det er tydelig at myndighetene verken vet hvordan eller ønsker å behandle denne viktige saken med verdighet og respekt for menneskene som har måttet gå igjennom en hard kamp for grunnleggende rettigheter, sier Gytis Blaževičius.

Naturpress har forelagt artikkelen for SMK og Energidepartementet, og oppdaterer med eventuelle tilsvar derifra.

LES OGSÅ

- Annonse -
Vil du annonsere her?