Frøstrup, leder i Debio, og fiske i Vesterålen.
Daglig leder i Debio, Johan Henrik Frøstrup. Foto: Idun Leinaas. / Fiske i Vesterålen. Foto Åsmund Seip.

Mange av oss er vant til Debio-merking som en sikker vei til økologiske matvarer – dyrket på landjorda. Nå kommer sjømaten.

Debio lanserer nå en ny standard og et eget miljømerke for bærekraftige norske fiskeprodukter. Miljømerket Debio bærekraftig skal gjøre det enklere for norske forbrukere å velge den mest kortreiste, klimavennlige og bærekraftige sjømaten som finnes tilgjengelig i dagligvarehandelen i dag.

Det er beskjeden fra Debio i pressemeldingen som er sendt ut denne uka. Denne nye standarden går lengre enn eksisterende miljømerkeordninger – blant annet stilles det krav om at fisken som pakkes skal være MSC-sertifisert, fanget i Norge uten bruk av bunntrål og kun være foredlet i Norge, heter det.

Forvalter økomerking i Norge

For de som ikke måtte kjenne Debio fra før: Debio forvalter den økologiske merkeordningen i Norge, og har merket økologisk mat i Norge i over 35 år. De skal være garantisten for at varene er produsert på en økologisk bærekraftig måte. Bønder som dyrker økologisk må følge Debios regel- og kontrollordninger før produktene deres kan selges og markedsføres som økologiske. Debio tilbyr også veiledning og kunnskapsformidling knyttet til økologisk bærekraftige produksjoner.

Johan Henrik Frøstrup, daglig leder i Debio, forklarer mer om nyordningen for sjømat.

Johan Henrik Frøstrup, daglig leder i Debio. Foto: Idun Leinaas.

– Her bygger vi på gode etablerte tredjepartssystemer hvor det ikke er bransjen selv som står for merkingen, men en uavhengig aktør. MSC-sertifiseringen sikrer at bestandene er bærekraftig forvaltet og at fiskeriene aktivt minimerer bifangst av sårbare arter. Og så stiller vi tilleggskrav som miljøbevisste forbrukere er opptatt av, sier Frøstrup.

Debio hevder at det i dag ikke finnes andre merkeordninger eller artsguider som kan garantere denne standarden på produktnivå.

Kortreist – og ikke bunntrålet

Når det gjelder sjømat er bunntråling er den menneskelige aktiviteten som i geografisk utstrekning har størst negativ påvirkning på havbunnen, påpeker Debio. Dessuten er bunntråling er den fiskemetoden som bidrar til de største klimagassutslippene.

– Det er i dag ingen måte å kommunisere dette på til forbrukerne gjennom eksisterende miljømerkeordninger. Nå gjør vi det enklere for miljøbevisste forbrukere å velge bort den bunntrålfangede, langreiste dobbel og trippelfryste sjømaten, sier Frøstrup.

Debio bærekraftig garanterer videre at fisken du kjøper med denne merkingen er fanget i Norge. I dag er en betydelig del av sjømaten som selges i norske butikker fraktet lange avstander for ulike bearbeidinger. Ifølge Debio kan norskfanget sjømat ha vært innom både Kina, Polen og Danmark før den den ender opp i Norge igjen.

– Det er verken bra for klimaet, norske arbeidsplasser eller kvaliteten på fisken. Fiskeprodukter merket med Debio bærekraftig skal være både fisket og foredlet i Norge, sier Frøstrup.

Allerede nå er den første bærekraftsmerkede sjømaten å få kjøpt. Torsk, hyse, brosme, lange og sei fra Gunnar Klo AS på Oda.com, selges under merkevaren STØ.


- Annonse -