Hywind Tampen.
Bildet er fra Equinors havvindkraftverk Hywind Tampen i Nordsjøen. Foto: Equinor / Ole Jørgen Bratland.

Årets statusrapport for petroleumsnæringen viser at målet om 50 prosents reduksjon i klimautslippene innen 2030 fortsatt er innenfor rekkevidde.

Rapporten viser status for olje- og gassbransjes når det gjelder redusert utslipp innen 2030 og 2050, og ble torsdag lagt fram av KonKraft.

KonKraft består av NHO, LO, Offshore Norge, Norsk Industri, Industri Energi & FLT, Fellesforbundet og Rederiforbundet.

Olje- og gassnæringen i Norge skal redusere utslippene med 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2005 og ned mot null utslipp i 2050. Næringens kutt er en forutsetning for at Norge når sine klimamål.

Utslippene falt i fjor med rundt 4,4 prosent til 11,5 millioner tonn CO2, noe som utgjør en halv million tonn CO2, men står fortsatt for omtrent en firedel av Norges samlede klimautslipp.

Elektrifisering

Nedgangen kommer blant annet av elektrifisering med kraft fra land til Edvard Grieg og elektrifisering av Snorre og Gullfaks med havvind fra Hywind Tampen.

– Petroleumsnæringen står ved et veiskille. Enten legges grunnlaget for at klimamålene vedtatt av Stortinget nås, eller så var dette siste året næringen kunne si at det var mulig å nå 2030-målene, sier administrerende direktør Hildegunn T. Blindheim i Offshore Norge.

Rapporten ble overlevert til energiminister Terje Aasland torsdag, og Blindheim sier at næringen er avhengig av politisk vilje og forutsigbare rammevilkår for å realisere planlagte elektrifiseringsprosjekter med kraft fra land.

KonKraft-rapporten anslår at bransjens kraftbehov vil øke fra omtrent 10 terawattimer nå til over 17 i 2030.

95 prosent kutt i 2050

Foruten kraft fra land kan energieffektivisering og redusert fakling (etterforbrenning som i enkelte tilfeller gjøres for å bli kvitt overskudd av gass) bidra med betydelige utslippsreduksjoner mot 2030, fastslås det.

Årets rapport, som er den fjerde i rekken, kommer også for første gang med en langtidsprognose.

Denne prognosen viser at dersom næringen når 50 prosent kutt innen 2030, vil utslippene kunne falle videre med over 70 prosent til 2040 og nesten ned mot 95 prosent i 2050. Det betyr at næringens langsiktige klimamål for 2050 om nær nullutslipp trolig kan oppnås.

Samtidig opprettholder næringen det høye produksjonsnivået fra 2022 i 2023, noe som får Miljøpartiet De Grønne til å se rødt.

– Skamløst

– Dette er totalt skamløst fra oljebransjen. Norges suverent mest lønnsomme næring skal ikke snylte på fellesskapet for å kutte utslipp. Oljebransjen skal finansiere utslippskuttene selv, fra egen lomme, og de skal gjøre det uten å tappe fastlandsindustrien for kraft, sier fungerende stortingsrepresentant Sigrid Heiberg i en kommentar til rapporten.

– På sikt må Norge slutte å produsere olje og gass. I mellomtida må oljebransjen klare å finansiere sine egne utslippskutt. Det er ikke en politisk oppgave å finansiere utslippskutt i Norges mest lønnsomme næring, mener hun.

Hun peker også på at det ifølge det internasjonale energibyrået IEA vil produseres mye mer olje enn det som trengs fram mot 2030.

– Jeg forventer at energiministeren ikke lar seg lure av denne rapporten, avslutter Heiberg.

– Må gripe inn

Verdens naturfond (WWF) mener rapporten viser at energiministeren må være hardere i klypa.

– I fjor ba energiministeren olje- og gassnæringen om å brette opp ermene for å kutte klimagassutslipp. Det bør nå være åpenbart for Aasland at han må gripe hardere inn for at Norges største utslippsmaskin gjør sitt for at klimamålene nås, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

– Skal vi kutte utslippene fra sokkelen i den størrelsesordenen som trengs, må det settes en stopper for videre leting. Regjeringen må få på plass en plan for sluttfasen til norsk olje og gass, slik at Norge er bedre rustet for den helt nødvendige omstillingen vi skal gjennom, krever hun.

Andaur viser til at verden akkurat registrerte tidenes varmeste mai globalt, og at det er den tolvte måneden på rad at en slik rekord blir satt.

– Forbrenning av fossil energi er den globale driveren for økte klimagassutslipp som fører til stadig eskalerende klimaendringer, sier hun.

(©NTB)


- Annonse -
Vil du annonsere her?