Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: klima

Klima, gruveavfall som dumpes i norske fjorder, og stans av ny rullebane på Gardermoen - det er noen av kampsakene til Natur og Ungdom i det kommende året. På landsmøtet i Fredrikstad la leder Gaute Eiterjord (bildet) i sin tale stor vekt på gapet mellom nødvendige klimakutt (for å nærme...
Åpningshelgen for Klimafestivalen §112 ble for Oslo sin del tilgodesett med noe som best kan karakteriseres som nydelig vårvær. Men måneden heter januar. På søndag var et par plussgrader, sol og vindstille en lokkende ramme for de mange som besøkte arrangementet. Her er vår bildeserie fra folkelivet på Langkaia og...
Etter den høytidelige og offisielle åpningen på rådhuset av Oslo som Europas miljøhovedstad 2019, kom Johansen og flere av gjestene fra inn- og utland ned på SALT på Langkaia. Der åpnet betimelig nok også årets Klimafestival §112, og flere hundre besøkende var innom det langt mer uformelle arrangementet. I sin tale...
Krise krever krisehåndtering 2018 ble det året der forskerne til en viss grad klarte å nå gjennom til verdenssamfunnet med det som vanskelig kan sees som noe annet enn en oppfordring til unntakstilstand. Evnen og viljen til akutt respons på klimasammenbruddet fra verdens ledere har imidlertid vært alt annet enn...
Det skal investeres omlag 3 milliarder kroner tilsammen på de fire prosjektene, som er beregnet å gi en total årsproduksjon på 1 TWh. Sammen med produksjonen fra Fosen Vind vil de nye vindparkene bidra til å redusere det midt-norske underskuddet på fornybar energi, skriver TrønderEnergi i en pressemelding. Det tyske energiselskapet Stadtwerke...
SUSTAIN – Skjønnhet ut av søppel Klimafestivalen §112 presenterer Sustain som en vakker og urovekkende konsertforestilling om menneskets forhold til naturen. Den er blant de mest omfattende kunstprosjektene som er gjort rundt temaene miljø, klima og marin forsøpling. Alt på scenen er bygget av plastsøppel og gjenbrukt plast. Til og...
Det var 132 steder rundt om på kloden som konkurrerte om å bli årets globale klimasted, i WWFs rangering. Juryen til WWF uttalte blant annet dette: "Uppsala har ambisiøse, innovative og vitenskapelig satte mål blant annet for fornybar energi og bærekraftig mobilitet. Juryen satte spesielt pris på investeringene i transportinfrastruktur. Trass...
Forskningsartikkelen "Assessing the efficiency of changes in land use for mitigating climate change" har fått oppmerksomhet i flere land etter at den ble annonsert og publisert i forrige uke. De fire forskerne, hvorav Stefan Wirsenius fra Chalmers Tekniska Högskolan i Gøteborg er den ene, har blant annet sett på klimagassutslipp...
Disse konklusjonene trekkes i en fersk internasjonal undersøkelse som er publisert i tidsskriftet Nature. Chalmers Tekniska Högskolan (CTH) i Göteborg har deltatt i forskningen. To eksempler hentet fra Sverige viser til dels betydelige forskjeller mellom økodyrking og konvensjonell dyrking. Økologiske erter hadde 50 % større klimapåvirkning enn konvensjonelt dyrkede erter,...