Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: klima

DSB har funnet at kommunene i Norge jobber bra med samfunnssikkerhet, men påpeker at det må jobbes mer systematisk med klimaendringer. Med oftere innslag av overraskende og heftige værtyper, liknende det som rammet deler av vestlandet og midt-Norge i oktober, vil det stilles større krav til beredskap alle steder i...
En av sesjonene på møtet i Krakow samlet ledere fra næringsliv og myndigheter i en diskusjon om klimaløsninger for byer fram mot 2050. Vår klima- og miljøminister Ola Elvestuen ledet sesjonen. I stadig voksende bybefolkninger kan knapphet på vann og strøm bli et økende problem, ble det framholdt under møtet....
Dermed har Zero skaffet seg et svært solid og høyaktuelt toppnavn til årets konferanse. Den nye rapporten fra IPCC bar bud om at tiden er veldig knapp om man skal gjøre seg håp om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Det andre viktige budskapet fra rapporten er at det...
Se intervjuet med Kevin Anderson i denne videoen. (DemocracyNow! / Creative Commons) A new report from the United Nations’ climate panel warns humanity has only a dozen years to mitigate global warming and limit the scope of global catastrophe. Otherwise, millions will be imperiled by increasing droughts, floods, fires and poverty. The...
Michael Jackson fikk det alltid til å høres ut som en ganske lystig opplevelse å møte den beryktede mannen i speilet og begynne prosessen med å endre seg selv. Slik er det ikke. Det kjennes ikke det minste lystig når Eivind Trædal i sin nye bok «Det svarte skiftet» inviterer nordmenn...
I en erklæring fra NHO og Zero hevdes det at et CO2-fondet kan bli "næringslivets elbilsatsing", ved at det kan bidra til raskere innfasing av klimavennlige kjøretøy i transportbedriftene. Det legges ikke skjul på at skuffelsen er stor over at regjeringen gjennom forslaget til statsbudsjett nylig, har gått langt i...
Etter at rapporten fra FNs klimapanel om virkningene av henholdsvis 1,5 og 2 graders global temperaturøkning ble lagt fram, mener en betydelig del av miljøbevegelsen at det må settes inn mye sterkere tiltak for å dempe oppvarmingen. Norge må vise vei, heter det i et opprop myntet på myndighetene, og...
24 juni 2015 avgjorde en domstol i Nederland at staten måtte kutte utslipp av klimagasser med 25 % innen 2020 i Urgendasaken. Saken fikk oppmerksomhet omkring på kloden, og en lang rekke jurister kritiserte domstolen for å ta til seg makt som bør ligge hos den nederlandske nasjonalforsamlingen. Staten anket...
IPCC (FNs klimapanel) advarer nå kraftig mot følgene av ikke å klare å holde den globale oppvarmingen på maks 1,5 grader.  – En av de viktigste beskjedene i rapporten er at vi allerede ser konsekvensene av 1 grad med global oppvarming, ved blant annet mer ekstremvær, økende havnivåer og minkende...
– I 2010 ble Agder den første regionen med klima som eget hovedsatsingsområde i en regional plan. Nå er Agder den første regionen i Norge som lager et eget klimaveikart. Det gjør oss til en foregangsregion og viser at vi våger å satse og som viser at vi samarbeider for...