Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Kystverket

Neptune Network mener mudringspartikler vil nå nasjonalparken, og endog til Kosterøyene.
Store mengder tauverk, kjetting og blåser blir nå ryddet og levert på godkjente avfallsmottak. All biomasse, i hovedsak blåskjellrester, blir værende i sjøen.
Fyrlykta Karken inngår i merkingen for leia mellom Loppa og Sørøysundet i Finnmark.
Ifølge Forsvaret var det om lag 500 kubikkmeter med oljeprodukter ombord da havariet skjedde utenfor Stureterminalen. Av dette var 460 kubikkmeter marin diesel. Det var også 33 kubikkmeter med helikopterdrivstoff ombord, samt mindre mengder med smøreolje, hydraulikkolje og lignende, rapporterer Kystverket. Hevingsoperasjonen av skipet er i gang i dag, tirsdag. Det er...
Regjeringen har vedtatt å dekke til ubåten (U-864) som ligger på havbunnen utenfor Fedje, og har satt av 30 millioner kroner i statsbudsjettet til dette. Kystverket er faginstans i saken. Miljøvernforbundet hevder at en tildekking er i strid med avfallsforskrift som ble vedtatt i 2008.  Der er kravet at metallisk kvikksølv skal...
Kystverket skal på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utrede hvordan en eventuell utbedring av innseilingen til Halden påvirker natur og miljø. I 2017 analyserte Kystverket mulighetene for å gjennomføre en slik utbedring. Arbeidet omfattet de samfunnsøkonomiske virkningene av et slikt tiltak, og denne analysen er oversendt Samferselsdepartementet. Departementet skriver i en pressemelding at...