Det er omlag 3.600 vannverk i Norge, så dette handler om stikkprøver. Men de vannverkene som man forventet å finne mest mikroplast i, er med i utvalget.

Det opplyser bransjeorganisasjonen Norsk Vann, som står bak undersøkelsen. NIVA har foretatt det tekniske arbeidet, og Mattilsynet og Miljødirektoratet har deltatt i samarbeidet.

I de 24 vannverkene som ble undersøkt, sjekket man for mikroplast både i behandlet vann og ute på ledningsnettet. Analysene av vannprøvene viste at det ikke var mikroplast til stede, eller «nær null».

– Kartleggingen viser svært lave nivåer av mikroplast i norsk drikkevann, også hos de vannverkene som potensielt har de mest forurensede drikkevannskildene. Dette er gode nyheter for oss alle, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

– Dette er viktig ny kunnskap

Folkehelseinstituttet, som har fulgt prosjektet fra begynnelsen av, har konkludert med at det ikke eksisterer noen helserisiko knyttet til bruk av norsk drikkevann.

LES OGSÅ: Velger du naturlige klær blir det mindre mikroplast i havet

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med vannforsyningssystemer og drikkevann i Norge.

– Dette er viktig ny kunnskap om mikroplast i drikkevann, og Mattilsynet vil samarbeide med bransjen om oppfølging av resultatene, sier seniorrådgiver Morten Nicholls i Mattilsynet.

Foto: NIVA, Miljødirektoratet, Oregon State University)

– Kampen mot mikroplast må fortsette

Norsk Vann mener de gode resultatene ikke må være en sovepute.

– Selv om forekomsten av mikroplast i norsk drikkevann er lav, må kampen mot plastforsøpling og mikroplast fortsette. Det er viktig for å hindre forurensning av miljøet og for å sikre fortsatt trygt drikkevann i springen, understreker direktør Toril Hofshagen.

LES OGSÅ: Plastsøppel i Antarktis: Situasjonen kan være 5 ganger verre enn vi har trodd

Oppsummering av de viktigste resultatene og konklusjonene er tilgjengelig på www.norskvann.no fra 5. juni. Resultatene vil i sin helhet bli presentert på Nordisk drikkevannskonferanse i Oslo 11. juni. En fullstendig prosjektrapport på engelsk vil bli publisert på www.norskvann.no i løpet av juni.


 

- Annonse -