Mistanke om skrantesjuke hos hjort i Etne

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at innsendte prøver fra en hjort som ble felt 11. september, ga utslag på de innledende testene. Flere analyser må til for å bekrefte eller avkrefte mistanken.

– Jeg må understreke at dette foreløpig bare er en mistanke, men for å være føre var, jobber vi bl.a. på stedet for å fjerne eventuell smitte i terrenget hvor dyret ble felt. Mattilsynet har vært i kontakt med jegeren. Vi jobber nå for å samle inn mer materiale fra dyret som kan analyseres videre, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet, i en pressemelding.

Et endelig prøvesvar er ventet i uke 38.

Sykdommen er dødelig for hjortedyr, men det er aldri påvist smitte til mennesker, verken fra levende dyr eller kjøtt.

Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr, å melde fra til Mattilsynet.


- Annonse -