Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: Regnskogfondet

Påstanden kommer blant annet ut fra analyser som er gjort på satsingen på biodrivstoff i sentrale markeder som EU, USA, Kina, Indonesia og luftfartsindustrien, samt Norge. Advarslene i denne rapporten kommer på et tidspunkt hvor den norske regjeringen i den ferske regjeringsplattformen har foreslått å øke andelen biodrivstoff i veitransporten...
Han tar over for Lars Løvold som fratrer 19. mars. Eggen er sosialantropolog med spesialisering i bistand, og har også praktisk erfaring fra bistand. Videre har han kompetanse på naturressursforvaltning, urfolksrettigheter og sivilsamfunn, heter det i meldingen på Regnskogfondets hjemmesider. Øyvind Eggen har vært utviklingsforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og fagdirektør i...
Hittil i år det registrert 158 drap på miljøforkjempere. I en ny rapport fra Regnskogfondet beskrives de alvorlige forholdene i særlig tre land, Brasil, Colombia og Indonesia. De tre landene er blant Regnskogfondets viktigste samarbeidsland, opplyser organisasjonen på sine nettsider. Organisasjonen Global Witness, sammen med den britiske avisen The Guardian, fører den...
Regnskogfondet søker i disse dager etter ny daglig leder. Daglig leder i Regnskogfondet i dag, Lars Løvold, har hatt stillingen helt siden 1990. Løvold har også vært leder i Rainforest Foundation International i New York i USA. I 2012 ble Løvold - som er sosialantropolog - utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden «for hans innsats for regnskoger og...
Tidligere i år trakk det kanadiske oljeselskapet Pacific E & P seg fra kontraktene i to blokker som de hadde konsesjoner på. Myndighetene i Peru har nå fjernet konsesjonene i blokk 135 og 137 fra kartet, og det er grunnen til at Regnskogfondet og organisasjonens peruanske samarbeidspartner AIDSEP nå slipper...