Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: rovdyr

– Ulv er blitt fritt vilt, dette er ren utryddelsespolitikk.
I 2021 ble det dokumentert forekomst av gullsjakal både i Lakselv og i Kåfjord kommune.
Det var mannen selv som meldte fra til politiet om hendelsen.
"Det holder ikke at en liten gruppe mennesker føler «litt ubehag» ved å vite at det finnes ulv i sin kommune." (Alette Sandvik)
– Flere nemndmedlemmer fremstiller det som et stort problem at vi i det hele tatt har ulv i Norge, sier NOAHs leder Siri Martinsen.
Fellingen skjer i en region der man er under bestandsmålet.
Dette var andre rettsinstans der staten tapte i søksmålet fra dyrerettighetsorganisasjonen NOAH.
Begrunnelsen skal være angivelig økning i bestanden, og økt uro i befolkningen. Ingen av delene stemmer, sier rovdyrforening.
Det ble registrert 160 brunbjørner i Norge i 2021. Det er ti flere enn året før og det høyeste antallet registrert i landet siden 2010. Tallene stammer fra en rapport NIBIO Svanhovd har laget på oppdrag fra Rovdata. For å finne ut hvor mange brunbjørner som har vært i Norge, har Nibio...
Ulven, ei tispe, ble felt øst for fylkesvei 24, i nærheten av kommunegrensa til Odalen.