Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: skogvern

– Det er faktisk veldig lett å unngå grønnvasking. Man leverer først og snakker etterpå, sier Mikael Sundström, talsperson for Jordens Vänner.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
I perioden 2015 til 2020 ble det hvert år avskoget 10 millioner hektar globalt. I perioden 1990 til 2000 var tallet 16 millioner hektar.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
"Områdene inneholder viktige naturkvaliteter som i begrenset grad kan vernes i andre regioner". (Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet)
– Verneområdene skal fange opp den variasjonen som finnes i skogen vår. Det vil vi ta hensyn til i verneprosessene som kommer, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

For å lese denne må du ha abonnement

Logg inn

Ny abonnent?

Velg mellom Månedsabonnement eller Årsabonnement.
Nå er nær 5 prosent av alt skogareal i Noreg verna. Målet er 10 prosent. Mange truga arter lever i dei 28 skogsområda som nå fekk vernestatus. – Skogvern er eit svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfald. Det finst ni truga naturtypar og meir enn 1100 truga arter...