Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: vindkraft

Kullkraft utgjør fortsatt en stor andel av kaken, bare i Kina produseres det 1 mrd kWh fra kull. Tallene er hentet fra Bloomberg New Energy Finance, og omtales i et blogginnlegg fra TrønderEnergi. Den fornybare energien fra sol og vind fordeler seg om lag likt på de to kildene. Bloomberg har...
Kontraktene for infrastruktur i de tre siste vindparkene i Fosen-utbyggingen er tildelt Johs. J. Syltern fra Fosen. Ifølge en pressemelding har oppdraget en samlet verdi på over 600 millioner kroner. Entreprenøren har allerede bygget Roan vindpark, som nå er klar for turbinmontasje. Kontraktene omfatter internveier, turbinfundamenter og øvrig infrastruktur i...
Fem turbiner på henholdsvis Tindafjellet og Skurvenuten i Gjesdal kommune i Rogaland utgjør et stort steg på veien mot å bli klimanøytral. Turbinene på Tindafjellet er allerede i drift, mens turbinene på Skurvenuten skal settes i drift senere i år. Vindkraftverket vil produsere til sammen 60 GWh årlig. De to fjelltoppene...
NVE har fått i oppdrag av Olje- og energidepartementet (OED) å lage eit forslag til ei nasjonal ramme for vindkraft på land. Arbeidet skal gjerast i samarbeid med andre etatar, og forslaget skal leverast til OED 31. desember i år. Den nasjonale ramma skal omfatte: Eit oppdatert kunnskapsgrunnlag om verknadar...
Årsaken er mye utbygging og gode vindforhold. I 2017 passerte Norge 1 GW i installert vindkraft. Det er utsikt til at det tallet kan bli doblet allerede neste år. – Det har tatt over 15 år å bygge ut den første gigawatten vindkraft i Norge, men nå ser vi at den...
Teknologiutviklingen innen vindenergi  i det aktuelle eksempelet har gitt en energigevinst på 22-gangeren, melder UNFCCC, FNs sekretariat for klimaendringer. Arbeiderne som tok fatt i den gamle vindmølleparken i California fra 80-tallet skiftet ut de gamle rotorbladene med nye, lengre og lettere blader. Dernest ble de gamle girkassene skiftet ut med...