Knallhard dom fra britisk klimaforsker: «Norge er en skam»

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Uttalelsen kommer fra Kevin Anderson, professor ved University of Manchester, og assisterende leder ved det internasjonalt anerkjente forskningssenteret Tyndall Centre for Climate Change Research.

Igjen handler det om Norges olje- og gassaktivitet i nordområdene, og Norge som oljeproduserende nasjon generelt.

Kevin Anderson var i Sverige nylig og holdt forelesning på Kungliga vetenskapsakademien i Stockholm. Der fikk han spørsmål fra nettstedet Effekt om hva han mente om at Norge har åpnet for 23. konsesjonsrunde for utvinning av olje og gass i Barentshavet, en leteaktivitet der blant andre også det svenske selskapet Lundin har fått lisenser.

Knallhard kritikk av Norge

– Norge er en skam i den saken. Man må med rette kunne hevde at det er noen av de fattigste landene i verden som burde få mulighet til å ta opp de gjenværende mengdene med fossile brensler som kan benyttes uten at det velter klimamålene, og ikke et allerede utrolig rikt land som Norge, svarte Anderson.

Anderson viser til en studie fra 2015, publisert i Nature av forskerne Christophe McGlade og Paul Ekins ved University College i London.  Der gjør man et forsøk på å bedømme hvor stor andel av de enkelte lands og regioners fossile reserver som må bli liggende i bakken, dersom økningen av den globale gjennomsnittstemperaturen med minst 50 prosents sannsynlighet skal holde seg under to grader.

«Noen må begynne. Norge kan bli en katalysator for forandring. Gjør ikke Norge det, burde landet døpe om oljefondet til dødsfondet.»

Ifølge denne studien må 33 prosent av verdens kjente oljereserver bli liggende, 49 prosent av gassen og 82 prosent av kullet, vurdert for perioden 2010 til 2050. Innbakt i denne vurderingen er at CCS-teknikk anvendes i stor skala for å fange og lagre CO2. Hvis ikke må enda mer av de fossile reservene bli liggende ubrukt.

McGlade og Ekins skriver i studien at en økning i leting og produksjon i Arktis overhodet ikke går overens med togradersmålet.

Kevin Anderson

Mener Norge kan bli en katalysator for forandring

Det er avgjørende at Norge går foran med et godt eksempel i denne saken, mener Kevin Anderson.

– Om ikke Norge, som er et av de rikeste landene per capita i verden, er forberedt på å stenge ned sin fossilindustri, så innebærer det at vi i prinsippet kommer til å mislykkes med Parisavtalen. Noen må begynne. Norge kan bli en katalysator for forandring. Gjør ikke Norge det, burde landet døpe om oljefondet til dødsfondet, for det er det som til slutt er konsekvensen dersom Norge ikke påbegynner en utfasing av sin oljeindustri, sier han.

– Sverige oppfyller ikke kravene fra Parisavtalen

Heller ikke Sverige slipper unna kritikk fra Anderson.

Under sitt foredrag gjorde han det klart at Sverige ikke er i nærheten av å oppfylle kravene som følger av Parisavtalen.

Den svenske regjeringen har i sitt klimamål sagt at utslippene senest i 2045 skal ha blitt redusert med 85 prosent sammenliknet med 1990-nivået. Deretter er målet å nå 100 prosent reduksjon, og tilslutt gå i minus. Dette skal skje ved kompletterende tiltak, som CO2-opptak i skog og mark, utslippsreduksjoner via investeringer i andre land og karbonfangst og lagring.

Kevin Anderson mente at Sverige heller burde satt som mål en reduksjon med 75 prosent innen 2025, og at CO2-utslipp relatert til energiforbruk i prinsippet burde være null i 2035.

Dette – ifølge Kevin Anderson – for i alle fall å være på linje med togradersmålet.


Foto: Kevin Anderson.info

- Annonse -