Sveitsiske forskere har gjennomgått data fra 56 ulike prosjekter fra steder over hele verden og i ulike klimatiske soner.

I alt ble det gjort 149 sammenligninger mellom konvensjonell og økologisk drift, og varigheten på prosjektene var fra tre år til over hundre år.

Det skal være første gang det er utført en slik metaanalyse, og resultatene viser at det er forskjell på mikrolivet i økologisk og konvensjonelt drevet jord, melder Agropub, som er nettstedet for økologisk landbruk i Norge.

Vekstskifte, belgvekster og organisk gjødsel gjør susen

Jord som ble drevet økologisk hadde høyere innhold av karbon og nitrogen bundet i jordliv, og høyere aktivitet av dehydrogenase, urease og protease, som er mål på jordorganismenes aktivitet. Det var særlig vekstskifte, bruk av belgvekster og organisk gjødsel som hadde betydning for mikrolivets størrelse og aktivitetsnivå, viste forskningen. Mikrolivet påvirkes også av bruken av arealene (åker, fruktdyrking, eng og beite), dyrking av ett- eller flerårige vekster og klimasone.

Ifølge Agropub har man på bakgrunn av flere tidligere studier lenge visst at økologisk landbruk har en positiv effekt på jordhelse og jordkvalitet, inkludert mikrolivet i jorda. Men ikke før nå har det vært utført noen systematisk sammenligning mellom mikrolivet i økologisk og konvensjonell jord på globalt nivå.

Mer organisk materiale

Agropub forteller også om en ny, stor undersøkelse fra USA der resultatene bygger opp under samme konklusjon. Organisk materiale fra jord på mer enn 1 000 økologiske og konvensjonelle gårder i hele USA ble analysert i den undersøkelsen.

Der fant man at innholdet av organisk materiale i jord er høyere og andel tungt nedbrytbar humus er større i økologisk jord sammenlignet med jorda på konvensjonelle bruk. Jord fra de økologiske gårdene hadde i gjennomsnitt 13 % mer organisk materiale enn jord fra konvensjonelle bruk, noe som skal være i tråd med resultater fra tidligere undersøkelser.

Det organiske materialet i jorda på de økologiske gårdene inneholdt i snitt en større andel humus enn det organiske materialet i jorda på de konvensjonelle gårdene, i form av mer humussyrer og fulvosyrer.

Økologisk jordbruksdrift gir sunn jord og bygger og/eller opprettholder organisk materiale i jord mer effektivt enn konvensjonelt jordbruk, antyder forskerne ut fra dette.

- Annonse -
Vil du annonsere her?