Kulturminister Trine Skei Grande får brev som etterlyser regelverk for bruk av gummigranulat i kunsgressbaner (Foto: Flickr / Venstre)
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Mandal kommune deltar i et pilotprosjekt sammen med Norges Fotballforbund, og som støttes økonomisk av Vest-Agder fylkeskommune.


Bakgrunnen er at fotballsporten må ta på seg ansvaret for at omlag 15 prosent av mikroplastforurensingen i Norge kommer fra kunstgressbanene rundt om i landet.

Målet med pilotprosjektet er, ifølge fylkeskommunen, å skaffe mest mulig erfaringer og data, slik at andre kommuner, klubber og miljøorganisasjoner skal kunne lære av erfaringene.

Er den tredje største forurensingskilden

Ifølge Miljøstatus er gummigranulat fra kunstgressbanene den tredje største kilden til mikroplastforurensingen, bare forbigått av maling og bildekkslitasje, som er den klart største kilden.

Mandal kommune har vedtatt å forby gummigranulater på nye kunstgressbaner. I pilotprosjektet med Fotballforbundet skal man se på hvordan spredning av granulatene kan forhindres i størst mulig grad. Tiltak som foreslås er blant annet bedre drenering, metoder for å «lukke» banen, og nye måter å fjerne snø fra banen på.

Ballen spilles til kulturminister Trine Skei Grande

På et nylig avholdt fagseminar om gummigranulater og kunstgressbaner etterlyste fylkesordfører Terje Damman (H) miljøkrav fra myndighetene tilknyttet idrettsanlegg.

– Stadig flere kommuner vedtar å jobbe for mindre spredning av gummigranulater. Samtidig har ikke Kulturdepartementet, som forvalter spillemiddelordningen, noen form for miljøkrav når det gir tilskudd til idrettsanlegg. De kravene som finnes går på det idrettsfunksjonelle, mens bygging, drift og rehabilitering ikke er nevnt for kunstgressbaner. Slike krav bør innføres, sa Damman.

Initiativtakerne til seminaret, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune, har i etterkant sendt et brev til kulturminister Trine Skei Grande (H). Brevet er i tillegg påtegnet av administrasjonene i samtlige av landets fylkeskommuner.

I brevet oppfordrer de til utarbeidelse av en forskrift med klare retningslinjer for tiltak som kan hindre spredning av mikroplast fra kunstgressbaner.

Regelverk skal komme i år

Kulturminister Trine Skei Grande sa til Dagbladet i august i fjor at man må finne en annen måte å bygge kunstgressbaner på.

– Jeg tror gummi blir faset ut i bruken på kunstgressbaner. Derfor er det viktig å finne andre måter å drifte baner på, og vi politikere må sørge for at det finnes marked for å drive annerledes, sa Grande, som da ikke satt i regjering.

Trine Skei Grande og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) hadde i februar et møte med Norges Fotballforbund, der problemet med gummigranulat var tema. Det kan synes som om Mandal kommune og andre som venter, vil få ønsket om regelverk for gummigranulat i kunstgressbaner oppfylt i løpet av året.

Les saken her.

– Gummigranulat fra kunstgressbaner er en viktig kilde til utslipp av mikroplast i Norge. Krav til etablering og drift av baner vil kunne redusere utslipp betydelig. De nye reglene vil være på plass fra årsskiftet, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen etter møtet.

Miljødirektoratet har opplyst at de vil vurdere den nærmere utformingen av en forskrift og utrede konsekvensene av kravene.


Foto: Flickr / Venstre

- Annonse -