Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Norden jobber sammen for global avtale mot forsøpling av verdenshavene

De nordiske landene forsterker sin lederrolle i arbeidet for verdenshavene, sier Ola Elvestuen.

Ill.foto: Pixabay.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

De nordiske miljøministrene er enige om å jobbe for en global avtale for å bekjempe forsøpling av verdenshavene, melder Klima- og miljødepartementet i dag.

Norges klima- og miljøminister Ola Elvestuen tok initiativ til en nordisk ministererklæring.

– Jeg er glad for at mine nordiske kolleger har stilt seg bak det norske forslaget om et sterkere og mer forpliktende internasjonalt samarbeid. Ingen land kan løse problemet med marin forsøpling alene. De nordiske landene forsterker nå vår lederrolle i dette arbeidet, sier Elvestuen.

Erklæringen ble vedtatt under det nordiske ministermøtet i Reykjavik på Island.

De nordiske miljøministrene framhever behovet for et sterkere globalt styresett mot marin forsøpling, og er enige om å gi økonomisk støtte til å utarbeide en nordisk rapport for å se på mulige elementer i en ny global avtale om marin forsøpling.

Ministererklæringen skal blant annet sendes til lederen i FNs miljøprogram og til EUs styrende råd. Håpet hos de nordiske miljøministrene er at erklæringen vil være med på å få flere land til å støtte arbeidet med å utarbeide et globalt rammeverk.

Elvestuen ble nylig valgt til president for FNs miljøforsamling. Forsamlingen møtes annenhvert år i Nairobi, der hovedkvarteret for FNs miljøprogram ligger.

– Min oppgave fram mot neste møte i FNs miljøforsamling blir å tilrettelegge for godt samarbeid mellom landene når vi skal ta tak i verdens store miljøproblemer. Jeg vil spesielt følge opp arbeidet for å få på plass en avtale for å bekjempe forsøplingen av verdenshavene, sier Elvestuen.


 

- Annonse -