Verdens store selskaper forbereder seg på at kaotisk vær vil gi enorme kostnader. Ill.foto: Pixabay.

215 av verdens største selskaper ser for seg at de samlet vil måtte ta kostnader på nærmere 1 billion USD (12 nuller), knyttet til klimaødeleggelser og effekter.

Det er CDP, Carbon Disclosure Project, som har undersøkt hva de store konsernene beregner å måtte betale for klimaendringene, og som har summert opp. I rapporten som er lagt fram fremgår det at mye av utgiftene ventes å forfalle allerede i løpet av de neste fem årene.

Kostnadene knyttes eksempelvis til virkningene av høyere temperaturer, kaotisk vær og prising av klimagassutslipp. Om lag halvparten av kostnadene anses for å være sannsynlige eller nesten sikre.

– Undervurderer risikoen likevel

Ifølge nyhetsbyrået Reuters tror CDP at selskapene ikke desto mindre undervurderer risikoen, gitt forskernes advarsler om at verdens klimasystemer er på vei mot katastrofale vippepunkter om ikke karbonutslippene går ned raskt.

CDP har analysert tall hentet inn fra selskaper som Apple, Microsoft, Unilever, UBS, Nestle, China Mobile, Infosys, Sony og BHP.

Dersom verden lykkes med å avkarbonisere i tide til at de verste klimascenariene unngås, ser mange av virksomhetene likevel et stort oppsidepotensial, heter det videre.

Les hele saken på Reuters.

Advarer om eksistensiell trussel allerede fra 2050 og utover

Fra tenketanken Breakthrough National Centre for Climate Restoration i Australia er det nylig offentliggjort en analyse som beskriver klimaendringene som en «eksistensiell trussel mot menneskeheten», kanskje allerede fra midten av dette århundret.

De alvorligste antakelsene om status for planeten etter 2050, bygger på et business-as-usual scenario i de neste 30 årene.

Magasinet Vice refererer til rapportens utsagn om at «de ekstremt alvorlige utslagene av klimarelaterte sikkerhetstrusler ofte er langt mer sannsynlige enn det som er vanlig å anta, men er nesten umulige å kvantifisere fordi de går utenpå hva menneskene har erfart i løpet av de siste tusen år».

Les hele saken på Vice.com, og du kan laste ned analysen her.


 

- Annonse -
Vil du annonsere her?