Faktisk: Vi vet ikke om folk flyr mindre i Sverige på grunn av flyskam

602
Ill.foto: Pixabay.

Annonse