Mye vann kan spares ved å ta i bruk sparedusj. Ill.foto: Pixabay.

Det viser seg at mer enn annenhver danske mener det er viktig å redusere vannforbruket, med det for øye at den negative miljøpåvirkningen vil minske i takt med minkende privat forbruk.

I gjennomsnitt bruker hver danske 103 liter vann pr dag, mens hver nordmann brukte i snitt 160 liter pr dag, og det bringer oss nederst på statistikken. Tallene er fra 2017.

Nordmenn bryr seg ikke

Og i motsetning til at over halvparten av de spurte i Danmark mener det er viktig å redusere vannforbruket, er det  bare hver femte nordmann som synes det er viktig.

Det er VVS-produsenten Oras som står bak undersøkelsen, der man også har sjekket ut noen av vanene vi har ved bruk av vann.

Danskenes vaner er de beste. For eksempel setter 7 av 10 dansker på oppvaskmaskinen kun når den er full.

Bare ved å la vannet renne mens vi pusser tenner brukes det i gjennomsnitt 19 liter vann, og vi nordmenn gjør nettopp det i stor utstrekning. Bare halvparten av oss stenger kranen mens vi pusser tenner, mens nesten alle dansker stenger for vannet.

– Ser på vann som en uendelig ressurs

Christian Vogelsang, forsker ved NIVA, er bedt om å forklare hva årsakene er til at nordmenn sløser mest med vannet i Skandinavia.

– I Norge ser vi på drikkevann som en billig, nærmest uendelig ressurs. Det skyldes at de fleste av oss ikke er bevisste om de negative miljømessige konsekvensene. I Norge måler og betaler få personer for sitt vannforbruk. De fleste av oss kjenner knapt nok til sitt eget vannforbruk, og dermed er vi ikke bevisste på hvor mye som faktisk kan spares ved å foreta enkle justeringer i hverdagen, sier Vogelsang,

Her er noen grep man kan gjøre for å spare vann:

  • Monter sparedusjhode – man kan spare mellom 4 og 15 liter vann pr minutt
  • Samle opp regnvann ute, og overskuddsvann inne (eks. drikkevann som ikke drikkes opp) til en regnvannstønne som deretter kan brukes til hagevanning
  • Sensorstyrt og berøringsfritt armatur i kjøkkenvasken

 

- Annonse -