Bilde fra monteringen av plattformdekket til Ivar Aasen-plattformen i Nordsjøen. Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass / Flickr.
- Annonse -

Avisen skriver at de tre partene mandag skal presentere et felles mål om å kutte utslippene fra norsk oljeproduksjon med 40 prosent innen 2030, målt mot 2005, og det skal være helt utslippsfritt i 2050.

Equinor har ikke villet kommentere saken til E24.

Ifølge E24 skal det fortsatt kunne slippes ut litt klimagasser fra norsk sokkel etter 2050, men karbonfangst- og lagring skal balansere ut dette. Kuttene skal blant annet skje med mer elektrifisering og bruk av vindmøller der man ikke kan elektrifisere med strøm fra land, ifølge E24.

Utslippene i 2018 var 13,9 millioner tonn. I 2030 skal reduksjonen ha kommet ned til 8,1 millioner tonn, om de angivelige planene holdes.

Samtidig varsler E24 at industriforeningene i NHO, Norsk Olje og Gass og Norsk Industri, LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi, samt Norges Rederiforbund, sammen skal forplikte seg klimakutt-ambisjoner.

Leder av Bellona, Frederic Hauge, har gitt denne kommentaren:

– Det er veldig positivt at oljeindustrien endelig skjønner at de må ta klimagrep. Det var jaggu på tide. Hvis vi ser tilbake på den gangen Statoil og Frp kjempet mot elektrifisering, så viser dette at det har skjedd en stor holdningsendring, sier Bellona-lederen til E24.

Olje- og gassutvinning er den nest største kilden til klimagassutslipp i Norge, etter transport – det vil si veitrafikk og annen transport. Utslippene fra olje- og gassproduksjonen utgjør 27 % av de totale utslippene.

Det er forbrenningen av olje og gass som skaper de absolutt største klimagassutslippene, ikke produksjonen. Forbrenningen står for minst 90 % av utslippene.


 

- Annonse -