Daglig leder i Økologisk Norge, Børre Solberg. Foto: Dorthe Bechmann.

(KRONIKK) Økologisk Norge utfordrer partienes programkomiteer: Gi oss tydelige, konkrete og ambisiøse målformuleringer for økologisk produksjon og forbruk i programmene foran Stortingsvalget i 2021. Norsk landbruk står samla bak dette kravet.

Partienes programkomiteer har fått klare krav fra Økologisk Norge.

15 %–målet for økologisk produksjon og forbruk må gjeninnføres og følges opp med en forpliktende opptrappingsplan, er ett av flere krav Økologisk Norge har meldt inn til de politiske partiene, som nå reviderer partiprogrammene i forkant av Stortingsvalget i 2021.

Et samla norsk landbruk støtter Økologisk Norge i kravet om tydelige mål. Vi forventer nå at partiene tar økologisk landbruk inn i sine programmer, slik at neste regjeringserklæring i 2021 vil inneholde tydelige formuleringer om en konkret og ambisiøs målsetting og tydelig satsing for norsk økologisk produksjon og forbruk.

Mer økologisk frukt og grønt

Myndighetenes uttalte satsing på norsk frukt- og grøntproduksjon, må inkludere økologisk frukt og grønt. Her er det gode muligheter for å øke norskandelen av økologiske varer. Frukt og grønt er en viktig varekategori for norske økoforbrukere. Det vises tydelig i den store tilstrømmingen til andelslandbrukene og REKO-ringene, der økokunder som ikke finner det de vil ha av norsk økologisk frukt og grønt i butikkene, slutter opp om de nye omsetningsformene og handler i stort monn.

Reell markedsadgang

Tilgangen på norske økologiske varer i butikk er for dårlig. Samtidig er det svært vanskelig, særlig for mindre produsenter, å komme inn i butikk med varene sine, og det er altfor lett for kjedene å importere varer for å dekke økoforbruket i Norge.
Økologisk Norge, sammen med resten av det norske landbruket, mener at myndighetene må sette inn konkrete og effektive tiltak for å øke norskandelen, særlig på frukt og grønt. Vi forventer også et systematisk arbeid for å bygge merkevaren norsk økologisk.

Anerkjenn veiviserne

Vi i Økologisk Norge jobber med hele verdikjeden. Gjennom vårt prosjektarbeid har vi etablert både Inspirasjonsbønder og Inspirasjonsbutikker, med dyktige og dedikerte næringsdrivende som går foran og viser i praksis hvordan produksjon og salg av økologiske varer kan utvikles i riktig retning. Men vi trenger et mer stabilt marked for at flere skal kunne satse.
Partiene må nå vise at de har konkrete og tallfestede ambisjoner for offentlige innkjøp av norsk økologisk mat. Ambisjonene må så bli fulgt opp med en klar opptrappingsplan. Dette vil være et tydelig og viktig signal til de bøndene som har gått foran og vist vei til en mer miljøvennlig og bærekraftig matproduksjon. Det vil også stimulere andre til å følge etter.

Bærekraftig selvforsyning

Selvforsyning er en grunnleggende tanke i økologisk landbruk. En viktig del av selvforsyningen er å ta i bruk de arealene vi har for matproduksjon i Norge. Med økologisk dyrking blir arealene utnyttet optimalt, basert på lokale ressurser og på en måte som tar vare på og gjenoppbygger jordlivet. Det er avgjørende for at jorda skal kunne brukes til matproduksjon også om noen generasjoner.
Utmarka kan og må brukes bedre, og vernet av dyrkamarka må bli både sterkere og strengere.  Den plantebaserte maten vi trenger må i størst mulig grad dyrkes i Norge, og det må lønne seg for bonden å dyrke nok og godt grovfôr framfor å øke bruken av kraftfôr.

Følg opp Stortingets vedtak

Stortinget uttalte også, i sitt vedtak i 2018 om ny strategi for økologisk produksjon og forbruk, en klar vilje til å gi økologisk landbruk en rolle som foregangslandbruk. Men uttalelsen er til nå ikke blitt fulgt opp med reelle tiltak for å sørge for lønnsomhet for økobonden og markedsadgang for økoproduktene.

Slike tiltak må nå komme på plass i partiprogrammene. Ta hele landet i bruk, og tenk både stor- og småskala. Tenk bondesamarbeid, offentlig etterspørsel, forskning og utvikling, andelslandbruk, skolehager og markedshager. Det må til, skal det økologiske landbruket i Norge kunne fortsette å vise vei til et mer bærekraftig norsk landbruk som kan forsyne befolkningen med sunn mat i generasjoner framover.


Denne kronikken ble først publisert på nettsidene til Økologisk Norge, og er gjengitt med tillatelse.

- Annonse -
Vil du annonsere her?