Klimasats videreføres, men svekkes kraftig

100 millioner er avsatt. Burde ha vært en milliard, mener ZERO.

Nullutslippsfergen Skopphorn, bygget av Havyard. Foto: Facebook / Havyard.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Klimasats er en tilskuddsordning der kommuner og fylkeskommuner kan søke statlige midler til delfinansiering av klimarettede tiltak.

Klimasats har vært en populær ordning med økende antall søknader siden den ble opprettet i 2016. Ordningen ble i utgangspunktet tidsbegrenset til 5 år, med 2020 som siste tildelingsår.

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er Klimasats likevel videreført. Rammen for tilskudd er foreslått til 100 millioner kroner.

Dette er mer enn en halvering sammenlignet med 2020, da avsatte midler til generelle klimatiltak gjennom Klimasats er på 232 millioner, pluss 90 millioner i en egen pott øremerket utslippsfrie hurtigbåter.

Se oversikten over samtlige Klimasats-støttede tiltak her.

Jenny Skagestad, ZEROs rådgiver for storby og transport, konstaterer at det er et stort kutt. Organisasjonen mener det må settes av 10 ganger så mye, en milliard kroner.

– Det er veldig viktig at denne ordningen videreføres. 1300 gode klimatiltak er gjennomført over hele landet med støtte fra Klimasats siden oppstarten i 2016. Fylkeskommuner og kommuner er nøkkelaktører for å realisere en bærekraftig samfunnsutvikling og realisering av bærekraftsmålene i Norge, sier Skagestad i et innlegg på hjemmesidene til Zero.

En evaluering av Klimasats, utført av Menon Economics, viste at ordningen har bidratt til direkte utslippsreduksjoner, ifølge Klima- og miljødepartementet. Eksempler er bruk av elektrisk drevne tjenestebiler, utslippsfrie anleggsmaskiner og klimavennlige materialer i bygg.


 

- Annonse -