Andreas Bjelland Eriksen. Hogst.
Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen: – Kommunene sitter på nøkkelen til å bevare og sikre bærekraftig bruk av naturen. Foto: Terje Karlsen, Transit magasin. Bakgrunnsfoto: Kjetil Aasmundsson, Naturpress.

Ny økonomisk ordning ser ut til å ha fått deler av kommune-Norge til å tenke nye tanker. Men potten fra myndighetene er ikke stor.

– Det er ikke lenger nok å beskytte naturen, vi må også restaurere ødelagt og forringet natur. At kommunene gjør sin del er helt avgjørende for en bærekraftig forvaltning av naturen. Kommunene har et stort ansvar for å sikre en bærekraftig arealplanlegging og naturforvaltning. Derfor samler og styrker regjeringen nå kommunale tilskuddsordninger for natur under paraplyen «Natursats», fremholdt klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen da regjeringen i februar lanserte tilskuddsordningen Natursats.

I 2024 er budsjettposten på til sammen 53 millioner kroner. Fra før har norske kommuner gjennom flere år kunnet søke midler til klimautslippsdempende tiltak gjennom ordningen Klimasats, som i år hadde 220 millioner kroner i potten.

53 millioner i potten – økte fra 3 mill

Naturtapet i Norge pågår med stor styrke. I januar i år dokumenterte NRK ved hjelp av kunstig intelligens hvordan hele 44.000 naturinngrep bare i løpet av de siste fem årene har fjernet store arealer med norsk natur.

Ordningen Natursats ble til gjennom budsjettforliket med SV. Kommunenes arbeid med naturmangfold er gjennom forliket økt fra kun 3 millioner kroner til 53 millioner. 145 kommuner har søkt Miljødirektoratet om tilskudd fra første del av potten som handler om å ta hensyn til natur i kommunenes planarbeid.

83 av kommunene vil revidere gamle utbyggingsplaner for å hindre tap av natur, og har søkt midler fra potten, opplyser MD.

– Det er utrolig gledelig å se at kommunene vil gjøre sitt for å hindre nedbygging av natur. Arealendringer er den største trusselen for naturmangfoldet i Norge og internasjonalt, og det er først og fremst kommunene som bestemmer hvilke arealer som skal tas i bruk til hva, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i en pressemelding.

I tillegg til Natursats har regjeringen også opprettet en tilskuddsordning på ti millioner kroner for naturrestaurering. Denne kan kommuner også søke om midler fra, i tillegg til organisasjoner og private.

Klima- og miljøminister Anders Bjelland Eriksen. Foto: Transit Magasin / Terje Karlsen.

– Kommunene sitter på nøkkelen til å bevare og sikre bærekraftig bruk av naturen. Mange kommuner ønsker å bevare naturen sin. Nå har de fått enda et verktøy til å drive bedre arealplanlegging. Kommunene sitter på mye kompetanse som vi må høste av og videreutvikle dersom vi skal få redusert tapet av natur, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Peker på naturavtale og medieomtale som forklaring

Ifølge MD er det de siste fire årene gitt tilskudd til kommuner som vil lage en egen kommunedelplan for naturmangfold. Det er nå 82 kommuner som har vedtatt eller er i gang med en slik plan. Søknadsbunken til årets tilskudd er betydelig større, skriver direktoratet.

– Vi ser at hvordan hensyn til klima og natur kan ivaretas lokalt stadig oftere er en del av den politiske diskusjonen i kommunene. Dette henger nok sammen med større oppmerksomhet rundt nedbygging i mediene og naturavtalen som ble vedtatt i Montreal i 2022, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Potten på 53 millioner kroner er delt i to søknadsrunder. I første runde, som hadde søknadsfrist 11. februar, var det mulig å søke om tilskudd til planarbeid. I andre runde er det mulig å søke om tilskudd til konkrete tiltak, denne har søknadsfrist 5. april.

LES OGSÅ:


- Annonse -
Vil du annonsere her?