Havvindparken Dudgeon utenfor Storbritannia. Foto: Sonja Chirico Indrebø / Equinor.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne er over i dag. En rekke nye vedtak drar opp linjene for klima- og miljøpolitikken som partiet skal gå til valg på til høsten.

Blant de norske partiene står MDG i en særstilling ved å ha det mest ambisiøse utslippskuttmålet. Innen 2030, om snaue 9 år, vil partiet ifølge ferskt landsmøtevedtak at de norske klimagassutslippene skal være redusert med 80 %, sammenlignet med 1990-nivået.

Regjeringen har vedtatt at utslippskuttmålet i Norge er 50 – 55 % i dette tidsperspektivet. Det landet i Europa som ligger nærmest MDGs ambisjon, og som faktisk har vedtatt det, er Danmark som har 70 % kutt som offisiell målsetting.

Allerede i 2035 vil MDG at Norge har kuttet sine utslipp med 95 %. Omfattet av MDGs klimaløsninger er satsing på CCS og havvind på norsk sokkel. Partiet vil ha et mål om Norge kan kvitte seg med 5 millioner tonn CO2 årlig innen 2025, via karbonfangst- og lagring.

Holder på oljeutfasing innen 2035

I tråd med disse kuttmålsettingene ligger et annet vedtak tett opptil; at den norske petroleumsvirksomheten skal utfases innen 2035, «på en gradvis, forutsigbar og planmessig måte», som det heter i ordlyden fra landsmøtet.

Allerede om to år, i 2023, vil MDG at nysalg av fossile biler og motorsykler skal være utfaset. For fossile varebiler er 2025 sluttåret, mens halvparten av nysalget av de fossile lastebilene skal være utslippsfrie innen 2027, om partiet får det som det ønsker.

Støre snur seg vekk

Etter landsmøtet har Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre avvist MDG som et aktuelt samarbeidsparti. En av tre grunner for det, som han oppgir til VG i dag, er oljepolitikken.

– De vil bygge ned og stenge oljevirksomheten innen 2035 – og dermed avvikle den kompetansen og den industrielle kraften som Norge trenger til å utvikle industri med lavt utslipp og nullutslipp. MDGs politikk har den virkningen at det vil bli full stopp av kapital, forskning, teknologiutvikling og arbeidsinnsats, sier Støre.


- Annonse -