Lundefugl. Foto: Pixabay.

Tørrfôrpellets som brukes i lakseoppdrett inneholder fiskeolje, og et av råstoffene er den lille fiskearten tobis.

Overfiske i UK truer mattilgangen for skotsk lundefuglbestand, mener den britiske fuglevernorganisasjonen RSPB.

Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) henvender seg nå til politikerne for å få dem til å begrense fisket som danske, svenske og norske båter bedriver langs britisk kyst, skriver Natursidan.

Fôrpellets som oppdrettslaksen spiser inneholder fiskeolje og fiskemel, og råstoffet er fisk som kolmule, øyepål, tobis og lodde.

Det er ikke nytt at fiskeriene anklages for å ta ut for mye av disse fiskeartene, slik at mattilgangen for sjøfugl blir for liten. Temaet var oppe blant annet i 2004, den gang var norsk fiskefangst i Chile og Peru i søkelyset.

Nå mener RSPB at det skjer et systematisk overfiske som fører til matmangel for flere fuglearter, blant annet lundefugl i Skottland. I tillegg er det problem at global oppvarming fører til at fiskebestandene flytter seg fordi havtemperaturen stiger.

Natursidan.se siterer leder for havspørsmål i RSPB, Alex Kinnininmonth, som uttaler seg til Sky News.

– I mange år har det pågått et enormt industrielt fiske i Nordsjøen, mest av båter fra Danmark og noen fra Sverige og andre EU-land. Det er et stort problem ettersom det rammer ville dyr. Det tas opp altfor mye fisk fra havet, og det blir ikke nok igjen til å opprettholde sjøfuglbestandene, sier Kinninmonth.

RSPB vil at andre lands fiske på tobis utenfor kysten av Storbritannia skal opphøre.


Når du først er her: Naturpress har ingen millionærer i ryggen, og vi er helt avhengig av støtte fra våre lesere. Å bli abonnent koster kun 83 kroner (NÅ 62!) i måneden hvis du kjøper for ett år. Pengene går direkte til mer og bedre miljøjournalistikk. DU får tilgang til alt innhold (+sakene).

Allerede abonnent? Tusen takk.

- Annonse -
Vil du annonsere her?