Rekordvarm sommer i Europa

Sommermånedene juni, juli og august var nesten 1 grad varmere enn gjennomsnittet for perioden 1991-2020.

Det er det varmeste som Copernicus Climate Change Service (C3S), del av EUs værobservasjonsprogram, har målt.

Bare somrene 2010 og 2018 har vært tilnærmet like varme, om lag 0,1 grad kjøligere.

August måned var nær det gjennomsnittlige varm i Europa under ett, men med rekordhøye makstemperaturer i middelhavslandene. Det var også varmere enn normalt i Øst-Europa i august, mens det var kjøligere enn normalt i nord.

Globalt var august i år den tredje varmeste som som er målt, sammenlignet med perioden 1991-2020.


- Annonse -
Vil du annonsere her?